blog

Samenwerken

Catering 437

In de afgelopen maanden hebben we als bedrijf een grote verandering ondergaan. De grootste stap, fysiek althans, was de verhuizing van ‘over de Waal’ naar het bourgondische Den Bosch. De Jamfabriek werd onze nieuwe bestemming, waarbij we in een inspirerende en innovatieve omgeving terecht zijn gekomen.

Samenwerken

Care Culinair is nu onderdeel van een palet aan verschillende ondernemingen binnen AgriFood, Healthcare en ICT. In de afgelopen weken is de snelkookpan op druk gekomen. Door open te staan voor verschillende invloeden en bereid te zijn om eigen ideeën aan te passen, komen we tot vernieuwde inzichten.

Inzicht over het terugdringen van de voedselverspilling, niet alleen binnen de zorgbranche maar ook daarbuiten. Gezamenlijk zijn we aan het kijken wat we nodig hebben om het gedrag ten opzichte van deze problematiek te veranderen, door onze verschillende ervaringen, ieder vanuit een ander perspectief. Een van de conclusies die we hebben getrokken is dat voedselverspilling helaas begint met het verspillen van spaarzame tijd. De hamvraag ‘hoe snel kunnen we ondernemers en bestuurders overtuigen dat het nu de tijd is voor actie’ blijkt niet alleen binnen Care Culinair rond te zweven. Zijn organisaties vastgeroest in bureaucratie en hospitalisatie of bestaat er misschien angst voor het onbekende? Het belang van samenwerken wordt mijns inziens dus steeds groter, belangrijker en urgenter.

Samenwerken gaat verder en buiten de gangbare paden. Het gaat over het verbinden van verschillende ideeën binnen verschillende branches. Samenwerken gaat over willen en kunnen veranderen. Het maakt niet uit of het nu gaat om gedrag of beleid. Alleen dan komen we tot een aanpak die het verschil kan maken. Zeker niet voor eigen winst en glorie, maar omdat we alle zeilen bij moeten zetten voor de aankomende jaren. Niet alleen voor de aankomende generatie, maar ook voor de generaties voor ons.
Ons gezamenlijke inzicht is dat we spaarzaam moeten zijn en de balans moeten vinden voor de tijd die gespendeerd wordt aan ontwikkeling vanuit een bredere kijk. Daarnaast moeten we vertrouwen in de nieuwe ideeën die de ander aanreikt. Dan pas hebben we de mogelijkheid tot samenwerking om vaste kaders te doorbreken.

Reageer op dit artikel