nieuws

Veranderingen in top SAB Catering

Catering

Bij SAB Catering worden veranderingen doorgevoerd in de top. Er wordt een adjunct-directeur benoemd en er komt een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Veranderingen in top SAB Catering

Sinds 1 december is Hans van Doorn (foto) benoemd tot adjunct-directeur van SAB Catering. Met deze benoeming wordt ondersteuning verleend aan de huidige directeur Hans van Heel. Van Doorn blijft zijn taken als manager Operationele Zaken ‘met evenveel enthousiasme’ uitvoeren.

Nieuwe preses RvC

De nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van SAB heet Jaap Habicht. Hij neemt per 1 januari de hamer over van Mariëtte Nelissen-Roeloffzen. Zij treedt vanaf die datum ook terug als commissaris. Die functie wordt opgevuld door Judith Bottelier.

Reageer op dit artikel