nieuws

SAB Catering in bres voor analfabeten

Catering

Cateraar SAB wil onder haar werknemers het taboe van laaggeletterdheid doorbreken, en waar nodig bijscholing bieden.

SAB Catering in bres voor analfabeten

Met bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en nieuwsbrieven wil SAB laaggeletterdheid onder de aandacht van haar personeel brengen. Doel is het taboe te doorbreken en analfabete werknemers de mogelijkheid bieden zich verder te scholen in Nederlands.

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven, waar SAB in dit project mee samenwerkt, heeft bijna 10 procent van de bevolking moeite met taal. Van deze 1,5 miljoen is ongeveer een miljoen van Nederlandse afkomst.

Deze cijfers zijn voor SAB aanleiding het onderwerp op de agenda te zetten, en zo mogelijk een deel van haar 800 werknemers te bereiken en te helpen.

Meer berichten over SAB:

Reageer op dit artikel