nieuws

Veneca: catering rommelt niet met biologisch

Catering

Veneca wijst de suggestie van het blad Biofood Magazine, dat er in de catering gerommeld wordt met biologische producten, ten stelligste van de hand. De criteria die de cateringorganisatie voor met biologische ingrediënten bereide voedingsmiddelen hanteert zijn per locatie en per samengesteld zelf bereid product controleerbaar, aldus de Veneca.

Veneca: catering rommelt niet met biologisch

De term biologisch is van rechtswege niet van toepassing op de cateringbranche. Om toch een basis hiervoor te leggen heeft de branche ervoor gekozen dit te reguleren. De criteria zoals Veneca die heeft opgesteld zijn voor alle leden eenduidig, helder en inzichtelijk.

Biologische producten

Het gebruik van de term ‘bereid met biologisch’ is toegestaan op basis van de huidige regelgeving en is afgestemd met het ministerie van LNV. Het criterium ‘minimaal 60 procent bestaat uit biologische producten’ is per locatie controleerbaar en per samengesteld zelf bereid product controleerbaar.

Omdat de Veneca zorgvuldig wil werken is nog niet overgegaan tot algehele publicatie van de regeling, totdat de Raad voor de Acreditatie deze heeft geaccepteerd. Naar verwachting zal dit in het najaar het geval zal zijn.

Certificeren

Veneca heeft ervoor gekozen om de criteria voor zelf bereide producten op te nemen in het certificatieschema juist om ervoor te zorgen dat de processen en producten controleerbaar en verifieerbaar zijn voor iedereen. De cateringorganisaties die zich hierop laten certificeren laten vervolgens zien dat zij zich houden aan die regels. Het onjuist toepassen van de regeling kan immers leiden tot verlies van het Veneca-lidmaatschap en het ISO-certificaat van het bedrijf.

Biofood Magazine

De controle hierop vindt plaats door certificerende instellingen, onder de vlag van de Raad voor Accreditatie. De stelling van Biofood Magazine, dat onafhankelijke controle ontbreekt, is dus niet waar en tendentieus, aldus de Veneca.

Reageer op dit artikel