nieuws

Aantal mensen met overgewicht blijft stijgen

Catering

Alle initiatieven ten spijt, het vijfjarig project Convenant overgewicht heeft nog niet geleid tot een daling van het aantal mensen met overgewicht in Nederland. Sterker nog; het aantal mensen dat te zwaar is, nam de afgelopen vijf jaar zelfs toe.

Aantal mensen met overgewicht blijft stijgen

Dat blijkt uit de cijfers, verzameld in het eindrapport Convenant overgewicht dat voorzitter Paul Rosenmöller maandag in het stadion van ADO Den Haag zal presenteren aan minister Ab Klink van Volksgezondheid. Daar tekent Rosenmöller tegelijkertijd een nieuw contract met de minister voor een nieuw convenant onder de naam Convenant Gezond Gewicht. Hiermee moet Nederland over vijf jaar de gezondste jongeren van Europa hebben.

Afgezien van hoe dat wordt gemeten, blijkt uit de cijfers in het rapport dat bij zowel de volwassenen als bij de jeugd het aantal mensen met overgewicht de afgelopen vijf jaar is gestegen. ‘Bij de start van het Convenant overgewicht in 2005 was gemiddeld 40 procent van de volwassen Nederlanders te zwaar en 10 procent veel te zwaar. Op dit moment heeft 46 procent van de volwassenen overgewicht en 11 procent obesitas’, staat in het rapport.

Onder kinderen is nu 14,5 procent van de jongens te zwaar en 17,5 procent van de meisjes, inclusief obesitas (ernstig overgewicht). In 2005 had 13 procent van de jongens overgewicht en 14 procent van de meisjes. Afgezet tegen de afgelopen dertig jaar laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien dat overgewicht sinds 2000 stabiliseert. ‘Het percentage obesitaslijders groeit echter gestaag verder.’

Bij de presentatie wil Rosenmöller gemeenteraden oproepen om zijn nieuwe ambitie, de gezondste jongeren van Europa, speerpunt te maken voor de komende verkiezingen. Het zou daarom een prominente plek in het nieuwe gemeentebeleid moeten krijgen. Het convenantbureau ondersteunt de komende vijf jaar gemeenten die samen met publieke en private partijen bouwen aan een gezonde gemeente. Sommige steden zijn daar al mee bezig.

Rosenmöller is blij met de aandacht die er de afgelopen vijf jaar is geweest voor een gezondere levensstijl. Hij ziet dat het thema overgewicht nu wel op de agenda is gekomen van gemeenten, bedrijven, maar vooral ook burgers. ‘We hebben veel bereikt op het gebied van aandacht en bewustwording.’

Reageer op dit artikel