nieuws

Extra overleg over uitbesteden catering provincie Overijssel

Catering

De Overijsselse cateringkwestie krijgt een vervolg. Er komt extra overleg tussen de bonden en Gedeputeerde Staten van Overijssel over de uitbesteding van de catering. CNV Publieke Zaak is niet tevreden over de gevolgen voor het personeel en de positie van de vakbonden bij dit overleg.

Extra overleg over uitbesteden catering provincie Overijssel

Het provinciebestuur vindt dat er genoeg geregeld is voor het personeel dat door de uitbesteding zijn baan kwijt raakt. De negen medewerkers gaan over naar de nieuwe werkgever. De vakbonden (waaronder CNV Publieke Zaak) zijn het niet eens met de gang van zaken en hebben een ultimatum gesteld. Zij willen dat alle acties rondom de uitbesteding worden opgeschort totdat formeel overeenstemming is bereikt voor wat betreft het verdere proces.

Zonder deze toezegging willen de bonden niet ingaan op het verzoek van de provincie in overleg te treden. Inmiddels is er contact geweest tussen bonden en provinciebestuur. ‘We hopen een goede regeling te treffen en zijn blij met de uitnodiging. Blijkbaar heeft de druk van een ultimatum gewerkt’, aldus bestuurder Hans Strootman van CNV Publieke Zaak.

Reageer op dit artikel