nieuws

Dikke 7 voor gastvrijheid in de zorg

Catering

Uit het grootste onderzoek naar gastvrijheid in Nederlandse zorginstellingen blijkt, dat die in het algemeen met een ruime voldoende wordt beoordeeld. Uit het Nationaal Gastvrijheidsonderzoek kwam een 7+ als eindcijfer naar voren. Eten en drinken werd over het algemeen goed gewaardeerd. Dit meldt Zorginstellingen.

Dikke 7 voor gastvrijheid in de zorg

In totaal zijn ruim zeshonderd items over gastvrije zorg geïnventariseerd en zichtbaar gemaakt, meldt de organisatie van het onderzoek. De meningen van het management, de cliëntenraad zijn in kaart gebracht, net als de bevindingen van zo’n zestig auditeurs. Die hebben bij ruim tweehonderd deelnemers uitvoerig onderzoek gedaan. ‘Enkele tientallen zorginstellingen zijn bezocht door een mystery guest.’

Dikke 7

‘De overallscore voor gastvrijheidszorg is 72 procent, gemiddeld scoren de deelnemers dus een dikke 7’, aldus de organisatie. ‘In die zin heeft Nederland klantgerichte zorg goed voor elkaar. Vooral de score van de ziekenhuizen en zorginstellingen is hoog. In de geestelijke gezondheidszorg is nog veel te winnen.’ Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij de communicatie met cliëntenraden veel te winnen is, als het gaat om het creëren van draagvlak voor het gevoerde beleid.

Eten en drinken

De waardering voor het eten en drinken is bij ruim 70 procent van de zorginstelling hoog. Bij een kleine dertig procent van de deelnemers aan Gastvrijheidszorg met Sterren is het beleid voor eten en drinken voor verbetering vatbaar. ‘Vooral in de langdurige zorg geeft bijna tweederde van het management aan dat de kwaliteit van het eten en drinken in het afgelopen jaar verbeterd is. In zestig procent van de zorginstellingen hebben de cliënten invloed op het menu. Met name bij de top-10 zorginstellingen hebben bewoners veel inspraak in het bereiden en het opdienen van de maaltijden.’

Ambiance

‘Bij ruim driekwart van de instellingen is de ambiance goed geregeld’, concludeerden de onderzoekers. ‘De sfeer in zorgcentra wordt ervaren als vriendelijk, veilig en warm.’ De eindconclusie: ‘Gastvrije en klantgerichte zorg staat op een hoog peil in Nederland. Het is zaak deze kwaliteit vast te houden en te borgen. Continue aandacht en communicatie met en respect voor de mening van de patiënt en bewoner zijn hiervoor een vereiste.’

Reageer op dit artikel