nieuws

Kleine contractcateraars willen eigen vereniging

Catering

Kleinere contractcateraars die geen lid zijn van Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) overwegen zelf een organisatie op te richten. Zij willen met elkaar gaan samenwerken om gezamenlijk activiteiten te gaan ondernemen op verschillende terreinen. Daarnaast willen ze hun belangen gaan behartigen.

Kleine contractcateraars willen eigen vereniging

Een aantal contractcateraars belegde een bijeenkomst. Ze zijn van mening dat hun belangen niet goed worden behartigd. Ze willen onder meer inbreng hebben in de cao onderhandelingen en de regels ten aanzien van de Europese aanbestedingen. Deze regels zouden kleinere cateraars in sommige gevallen uitsluiten omdat er eisen worden gesteld aan de minimale omzet.

Peter Derix directeur van PDX Services: ‘De regels voor het aanbesteden zijn in het leven geroepen om bedrijven gelijke kansen te bieden, maar in werkelijkheid sluiten ze bedrijven uit. En er is geen enkele controle van de overheid. Daar zou verandering in moeten komen.’

Een ander heikel punt is de gang van zaken rondom de overnameplicht van cateringmedewerkers. Cateraars die een locatie overnemen van een collega zijn verplicht de medewerkers over te nemen. Rijnie Trip directeur van Van Lier Bedrijfscatering: ‘Je moet alle medewerkers overnemen, zelfs mensen die al een een tijdlang ziek zijn. Dat is voor een kleine cateraar nauwelijks op te brengen.’

In Misset Catering 4 dat 23 september verschijnt treft u een verslag aan van de discussie.

Reageer op dit artikel