nieuws

Veneca pleit voor gelijke kansen bij aanbestedingen

Catering

Samen met de organisaties van schoonmaak- en beveiligingsbedrijven probeert Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) de regels voor het aanbesteden veranderd te krijgen. Er is een zogenoemd Bidboek samengesteld dat naar alle waarschijnlijkheid in oktober aan een van de ministers zal worden overhandigd.

Veneca pleit voor gelijke kansen bij aanbestedingen

Jos van Straten, algemeen secretaris van Veneca: ‘We willen dat bedrijven gelijke kansen krijgen bij aanbestedingen. Dat is nu helaas niet zo. Niet alleen de catering ook andere branches kampen daarmee, daarom pakken we dit in VNO-NCW verband aan.’

Veneca wil dat de nadruk bij de aanbestedingen meer komt te liggen op de prijs/ kwaliteitverhouding in plaats van voornamelijk op de prijs. Bovendien wil Veneca dat inkopers zich ervan bewust worden dat ‘een heel beperkte toepassing van de Europese aanbestedingsregels’ dikwijls volstaat. ‘Dat zou een gelijk speelveld voor iedereen dichterbij brengen.’

In Misset Catering 4 dat op 23 september verschijnt, treft u een uitgebreide reactie aan van Veneca op kritiek van kleine contractcateraars die zich niet kunnen vinden in het beleid van Veneca. Zij lopen rond met plannen om te gaan samenwerken en wellicht een eigen organisatie op te richten. In Misset Catering 4 treft u een verslag aan van de discussie die de kleine cateraars met elkaar hadden

Reageer op dit artikel