nieuws

Albron trots op NEN-ISO 26000

Catering

Van een richtlijn NEN-ISO meer of minder kijkt niemand op. We worden eronder bedolven. Maar deze schijnt bijzonder te zijn. Albron heeft als eerste foodservice-organisatie en als één van de eerste bedrijven in Nederland het NEN-ISO 26000 verworven. ‘Dit is dé internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Albron trots op NEN-ISO 26000

NEN-ISO 26000 is de internationale richtlijn die organisaties helpt te bepalen wat MVO voor hen betekent. ‘Albron heeft, voortbouwend op onze reeds bestaande ISO-systematiek, ISO 26000 gebruikt om de gehele bedrijfsvoering en alle activiteiten tegen het licht te houden.’, zegt Ineke Snijders, manager Kwaliteit, Arbo & Milieu bij Albron.

NEN-ISO 26000 is een richtlijn, geen norm, en dus niet certificeerbaar. Albron heeft daarom een zelfverklaring NEN-ISO 26000 opgesteld volgens de splinternieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9026. Deze NPR maakt gebruik van een groot aantal onderzoeksvragen en tabellen, als basis voor de onderbouwing van de zelfverklaring.

Op deze wijze wil Albron laten zien dat zij de structuur en verwachtingen van ISO 26000 volledig heeft toegepast. De onderbouwing van de zelfverklaring is vervolgens door certificeringsbureau DNV geverifieerd als een onafhankelijke, externe toets op de inspanningen van Albron. Het extern laten verifiëren van de zelfverklaring geldt als een primeur. De zelfverklaring van Albron is te vinden op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN.

Reageer op dit artikel