nieuws

Bedreigde vis niet meer in restaurant Tweede Kamer

Catering

Bedreigde vissoorten als paling en kabeljauw worden niet langer geserveerd in het Nederlandse parlement. Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet deed die toezegging na het pleidooi van de Partij voor de Dieren (PvdD) tijdens het debat over de interne bedrijfsvoering van de Tweede Kamer.

Bedreigde vis niet meer in restaurant Tweede Kamer

De restaurants in het Kamergebouw moeten zich voortaan houden aan de VIS-wijzer die is opgesteld door het Wereld Natuur Fonds en stichting de Noordzee.

Vissoorten die ernstig worden overbevist en in hun voortbestaan worden bedreigd mogen niet langer dienstdoen als broodbeleg voor parlementariërs, meldt Factomagazine.nl.

Tijdens het debat over de interne bedrijfsvoering van de Tweede Kamer wees Esther Ouwehand van de PvdD opnieuw op de voorbeeldfunctie die het parlement zou moeten vervullen op het gebied van duurzaamheid en behoud van ecosystemen. Ditmaal resulteerde dat pleidooi in de belofte de inkoop van vissen op de rode lijst te stoppen.

Ook kwam tijdens het debat het aanbod van halalvlees in het restaurant van de Tweede Kamer aan bod. Dit blijft echter ongewijzigd, al zei Ouwehand wel dat haar partij een voorstel hieromtrent voorbereidt.

Reageer op dit artikel