nieuws

Bonus Menzis voor betere zorg

Catering

Zorginstellingen die zich verbeteren in het kader van Zorg voor Beter krijgen een financiële bonus van zorgverzekeraar Menzis. Het doel is onder meer eten en drinken in de zorg te verbeteren.

Bonus Menzis voor betere zorg

Daartoe heeft Menzis een convenant ondertekend met Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). In het kader van hetprogramma Zorg voor Beter zijn zeven verbetertrajecten opgestart om patiënten beterte behoeden voor een domino-effect dat een lange medische weg kan inluiden. Een broze oudere die valt en een heup breekt, kan namelijk gemakkelijk met andere kwalen te maken krijgen zoals eetproblemen en ‘doorliggen’.

Bonus op standaard tarief
Voor het concreet verbeteren van zorgzijn zeven verbetertrajecten ontwikkeld, deze zijn:
-eten & drinken
-valpreventie
-decubitus (doorliggen)
-omgaan met probleemgedrag
-medicatieveiligheid
-preventie van seksueel misbruik
-zeggenschap
Zorgaanbieders die een contract hebben bij Menzis ontvangen een bonus op het standaard tarief wanneer zij daadwerkelijk deelnemen aan één of meerdere trajecten.

Verantwoordelijk voor goede zorg
Als zorgverzekeraar is Menzis verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende, doelmatigeen vooral kwalitatief goede zorg. In het kader van het programma Zorg voor Beter heefthet NIZW Zorg de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verbetertrajecten. Ditgebeurt in samenwerking met andere kennisinstituten, beroepsverenigingen,cliëntenorganisaties en brancheorganisaties. Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS. Het programma geeft eenextra kwaliteitsimpuls aan de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg. NIZW gaat vanaf 1 januari overigens verder onder Vilans, Kennis die werkt in zorg.

Reageer op dit artikel