nieuws

Geen aanbesteding voor voedselverdeelwagens

Catering

Het Gerechtshof in Arnhem heeft beslist dat het Amphia-ziekenhuis in Breda niet als een publiekrechtelijke instelling moet worden aangemerkt. En daarmee dus ook niet aanbestedingsplichtig is in de zaak van de voedselverdeelwagens.

Geen aanbesteding voor voedselverdeelwagens

Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor andere ziekenhuizen, die zoals het er nu naar uitziet voortaan niet gebonden zijn aan Europese aanbesteding.

Niet tot aanbesteding verplicht

Nu het Amphia Ziekenhuis geen publiekrechtelijke instelling en daarmee ook niet tot aanbesteding verplicht is, hoefde zij de opdracht voor de voedselverdeelwagens dus niet Europeesrechtelijk aan te besteden.

Geen Onduidelijkheid

Zoals het er nu naar uitziet is er dus geen onduidelijkheid meer op dit punt. Maar voorzichtigheid blijft volgens de NVZ geboden; de vereniging bestudeert momenteel – samen met de advocaat – de mogelijke gevolgen van het arrest grondig.

Reageer op dit artikel