nieuws

Gratis fruit voor 1200 scholen

Catering

Basisscholen kunnen zich aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. De eerste twintig weken zijn gratis, dankzij een nieuwe regeling van de Europese Unie (EU).

Gratis fruit voor 1200 scholen

Er is €6 miljoen beschikbaar, waarvan de helft komt van de EU en de helft van het Nederlandse bedrijfsleven, meldde het Productschap Tuinbouw zaterdag. Met dit budget kunnen komend schooljaar 1200 scholen en daardoor 235.000 kinderen meedoen. Na de periode van het gratis fruit moeten de scholen dan wel doorgaan met het schoolfruit. Dat kan door een contract te sluiten met een leverancier of doordat ouders groente of fruit meegeven aan hun kinderen.

Het schoolfruitprogramma van de EU ging van start in het schooljaar 2009-2010. Inmiddels hebben 4500 scholen, ofwel meer dan 60 procent van alle basisscholen, meegedaan. Tot dusver duurde dat programma tien weken. De periode wordt verlengd naar twintig weken om scholen over de streep te trekken om een blijvertje te maken van het schoolfruit. Tot dusver geeft een kwart van de scholen aan zeker door te gaan met het verstrekken van groente en fruit en zegt 40 procent dat te overwegen.

De EU wil met het programma de basis leggen voor goede eetgewoonten in de toekomst. Dit is vooral belangrijk omdat het aantal kinderen met overgewicht toeneemt.

Reageer op dit artikel