nieuws

Hospitality in facility belicht

Catering

Van oudsher is hospitality de basis van het primaire product in de horeca. De afgelopen jaren is hospitality echter ook een steeds nadrukkelijker rol gaan spelen in bedrijfsmatige omgevingen en in de wereld van de zorg. Een speciaal congres belicht hospitality in de facility-setcor.

Hospitality in facility belicht

Hospitality, oftewel goed gastheerschap, is een discipline die een belangrijke rol speelt in het takenpakket van de facilitymanager, meldt het CFM. ‘Het gaat daarbij om het op zodanige wijze ontvangen en verzorgen van medewerkers, cliënten en bezoekers, dat ze zich welkom voelen. Daartoe is het belangrijk dat zij in een omgeving verkeren waarin het aangenaam is te verblijven en waar ze optimaal kunnen functioneren.’

Volgens het CFM zien sommigen in de zorgsector hospitality ook wel als onderdeel van het primaire proces vanwege de bijdrage aan een voorspoedig genezingsproces! De beschikbare kennis over hospitality bestaat uit een mix van ‘ervaringskennis’ en kennis die is ontwikkeld door wetenschappelijk onderzoek.

Het congres heeft de welluidende (lange) naam ‘Hospitality: doel en instrument in het facilitaire domein’ meegekregen. Organisator is het Centrum Facility Management (CFM) houdt het symposium op donderdag 9 oktober van 13.30 tot 19.30 uur op de Philips High Tech Campus in Eindhoven. Sprekers als Hans Steenbergen (Misset Horeca en Misset Catering) en Theo van Brussel (Foodstep) staan op het programma.

Reageer op dit artikel