nieuws

ISS faciliteert nieuw kantoor Financiën

Catering

ISS gaat aan de slag als totaal leverancier van de facilitaire diensten in het kantoorgebouw van het Ministerie van Financiën in Den Haag. Dit wordt compleet gerenoveerd en vanaf 2008 geëxploiteerd, meldt ISS aan Misset Catering.

ISS faciliteert nieuw kantoor Financiën

ISS maakt deel uit van het consortium Safire dat door de Staat (Rijksgebouwendienst) is aangewezen als zogeheten preferred bidder voor de financiering, het ontwerp, de bouw (renovatie), het onderhoud en het beheer van het Ministerie van Financiën in Den Haag. De looptijd van het project is afgesloten voor 25 jaar na de oplevering van het pand.

Het consortium (met ISS Facility Services als facilitair dienstverlener) is niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het Ministerie van Financiën; in dit grootschalige contract is ze ook medeverantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie. Het gebouw is daardoor gebruiksvriendelijk voor de bewoners én efficiënt in het onderhoud. ISS gaat al haar facilitaire diensten in en om het pand uitvoeren, van catering tot groenaanleg en – onderhoud, van receptie- en beveiligingsdiensten tot schoonmaak, van het aanbieden van sportfaciliteiten tot kunstbeheer.

Geïntegreerd betekent dat ISS alle facilitaire diensten en medewerkers op elkaar afstemt om zo efficiënt en klantgericht mogelijk te werken. Bij het ontwerp is continu de gebruiker van het pand voor ogen gehouden. Dan valt te denken aan de inrichting van de tuinen, de keuze voor het soort sanitair, de vloerafwerking, de gevel- en glasconstructies, de integrale beveiliging en de logistiek binnen het gebouw. John Nederstigt, projectleider van ISS bij Safire: ‘Uiteindelijk moeten de bewoners zich alleen bezighouden met de primaire activiteit van het Ministerie van Financiën. Wij zien het als onze taak om ze hierbij – vanuit facilitair oogpunt – maximaal te ondersteunen.’

De exploitatie van het gerenoveerde pand staat eind 2008 gepland. Het Consortium Safire bestaat uit ABN AMRO Bank, Burgers Ergon, GTI, ISS Nederland en Strukton Groep. De renovatie van het ministerie van Financiën is het eerste kantoorgebouw van de rijksoverheid dat in de vorm van publiek-private samenwerking (PPS) is aanbesteed. Alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud tot en met facilitaire diensten zijn in één contract aanbesteed. Deze contractvorm heet DBFMO: Design, Build, Finance, Maintain and Operate. De Rijksgebouwendienst is de aanbestedende dienst.

Reageer op dit artikel