nieuws

Minder productiekeukens in instellingen

Catering

Het aantal productiekeukens in de instellingenwereld is tussen 2004 en 2006 met zes procent afgenomen. De daling zal de komende jaren doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van Advance Foodservices.

Minder productiekeukens in instellingen

Anno 2006 zijn er nog 1200 productiekeukens actief, schrijft het blad Groot Consument waar het onderzoek in is gepubliceerd. Het aantal productielocaties voor warme maaltijden is tussen 2004 en 2006 afgenomen met zes procent. De daling zal verder doorzetten. Volgens onderzoeker Advance zal de ondergrens 1050 bedragen. Geografische ligging, een veranderende vraag vanuit de gast en een mogelijkheid om zich als instelling te onderscheiden zullen een verdere daling tegenhouden.

Ook is gebleken dat de verhoudingen in kooksystemen sterk zijn gewijzigd. Het aantal assemblage keukens steeg met maar liefst 33 procent. Het gekoppeld koken is de laatste twee jaar sterk afgenomen met 13 procent. De gekoppelde keukens zijn nog wel verantwoordelijk voor bijna de helft van het aantal geproduceerde warme maaltijden. De institutionele markt is de laatste jaren sterk veranderd. Uitgaande van de totale markt gaat het om 2150 locaties verdeeld naar woonzorgcentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen en overig (serviceflats en instellingen voor verstandelijk gehandicapten).

Reageer op dit artikel