nieuws

Mvo van ISS bij Reiniging Amsterdam Centrum

Catering

Het nieuwe bedrijfsrestaurant van de afdeling Reiniging van het Stadsdeel Centrum in Amsterdam kent een bijzondere maatschappelijke verantwoorde opzet. De nieuwe cateraar ISS stelt werk- en stageplekken in voor medewerkers van werkbegeleider Pantar.

Mvo van ISS bij Reiniging Amsterdam Centrum

Kersvers directeur ISS Catering Services Maarten Poels opende het restaurant onlangs. Alle medewerkers van de Reiniging konden vervolgens gebruik maken van een gratis gezond buffet met nieuwe multi-culturele concepten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hier hoog in het vaandel.

Drie medewerkers van Pantar Amsterdam worden in staat gesteld om na een proefperiode in dienst te treden van ISS. Eveneens zijn twee stage-ervaringsplekken beschikbaar voor trajectgangers van de Amsterdamse werkbegeleidingsorganisatie. De afdeling Reiniging van het Stadsdeel Centrum slaat met deze duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier van cateren een nieuwe weg in!

Op 28 augustus 2008 nam ISS het stokje over van de zittende cateraar. Het restaurant werd direct verbouwd. Tot 8 september werd er ‘gekampeerd’ (cateren op basis van een eenvoudig aanbod van o.a. verpakte broodjes en verpakte aanvullingen in verband met de sluiting van de uitgifte voor verbouwing) in het restaurant. Nu kunnen de medewerkers in een moderne omgeving genieten van een aantrekkelijk en gezond assortiment.

Kostenbeheersing

Op donderdag 13 maart 2008 ondertekende de Gemeente Amsterdam de raamovereenkomst catering met ISS Catering Services. Op dit moment kent de Gemeente Amsterdam 160 verschillende leveranciers voor catering. Dat aantal moet in verband met kosten- en kwaliteitsbeheersing terug worden gebracht. Teneinde een overeenkomst met de vier beste spelers af te sluiten wordt in september 2007 een Europese aanbesteding uitgeschreven, waar ISS op de eerste plaats eindigt.

ISS Catering Services, Eurest, Sodexo en SAB zijn de vier partijen aan wie de Gemeente Amsterdam exclusief de catering-activiteiten bij 21 gemeentelijke instellingen op 30 locaties gaat uitbesteden. De totale catering-omzet in deze mantel bedraagt 4,5 miljoen Euro op jaarbasis. Alle 21 gemeentelijke deelnemers gaan aanbesteden in een ‘mini-competitie’ tussen nu en 1 januari 2010. De nadere overeenkomsten worden afgesloten voor een periode van 2 jaar.

Minicompetitie

In juli 2008 ging de eerste minicompetitie van start. Deze werd uitgevraagd door de afdeling Reiniging van het Stadsdeel Centrum en begeleid door Dolf Werlemann, Hoofd Facilitair. ISS Catering Services kwam in deze minicompetitie tussen de mantelpartijen als beste naar voren.

Met name de aspecten kwaliteit van dienstverlening, prijsvorming en duurzaam inkopen waren de aspecten waarop ISS punten scoorde. De unieke samenwerkingsformule tussen ISS en Pantar Amsterdam, gooide hoge ogen. Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug naar de arbeidsmarkt. ISS Catering Services neemt na een detacheringsperiode geschikt bevonden medewerkers van Pantar Amsterdam in eigen dienst.

(Foto: Dirk Blij)

Reageer op dit artikel