nieuws

Ondervoeding in ziekenhuis aangepakt

Catering

Zorgverzekeraar OHRA gaat participeren in twee projecten die ondervoeding in ziekenhuizen moeten terugdringen. Er volgt een project in twee ziekenhuizen waarin een recent ontwikkelde aanpak wordt getest.

Ondervoeding in ziekenhuis aangepakt

Dat gebeurt in in samenwerking met het HagaZiekenhuis in Den Haag en ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer. Zieke mensen eten vaak lange tijd te weinig, met als gevolg dat zij ondervoed raken. In slechts een kwart van de gevallen wordt dit tijdig gesignaleerd. Met een gerichte screening voor behandeling en na de operatie blijkt ondervoeding echter goed te kunnen worden opgespoord en aangepakt. Wanneer daarna de ondervoeding gericht wordt aangepakt, kan een patiënt een behandeling of eventuele operatie beter doorstaan.

OHRA neemt financiering op zich
OHRA verwacht met het project ook beter inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen die aanziekenhuizen gesteld mogen worden op dit vlak. De uitkomsten kunnen mogelijk wordendoorvertaald naar nieuwe normen bij toekomstige zorgcontractering. Ondervoeding in ziekenhuizen is een veel voorkomend probleem. Afhankelijk van het ziektebeeld is 30 tot 85% van de patiënten bij opname al in meer of mindere mate ondervoed door gebrek aan vitaminen, eenzijdige voeding of anderszins. OHRA neemt een groot deel van de financiering van de projecten voor haar rekening omdat de verzekeraar van mening is dat binnen de zorgsector meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van voeding.

Tot voor operatie nog eten
Op de polikliniek in het HagaZiekenhuis wordt door middel van een vragenlijst in beeldgebracht of de patiënt in de afgelopen periode veel gewicht verloren heeft. Is er sprake van een hoog risico op ondervoeding dan wordt de patiënt doorverwezen naar de diëtist. De diëtist zal aan de hand van de inname en het verbruik van voedingsstoffen bepalen of de patiënt extra voeding nodig heeft. In sommige gevallen zal hierbij gebruik worden gemaakt van speciale drinkvoeding.
’t Lange Land Ziekenhuis gaat gebruik maken van een zelfde vragenlijst. De patiënt wordt voorafgaande aan de operatie gestimuleerd zo goed mogelijk te eten. Is er sprake van hoog risico op ondervoeding, dan zal de diëtist de voedingsinname met de patiënt evalueren. Indien nodig zal de voeding aangevuld worden met een drinkvoeding of sondevoeding. De patiënt mag tot kort voor de operatie nog eten en krijgt vlak voor de operatie een koolhydraatrijke drinkvoeding aangeboden. Na de operatie wordt zo spoedig mogelijk gestart met sondevoeding om de patiënt in goede conditie te houden en zo herstel te bevorderen. Beide projecten worden in de uitvoering ondersteund door Nutricia.

Ondervoeding prestatie-indicator
De projecten in de Haagse regio zijn zonder meer actueel: ondervoeding is met ingang vandit jaar een prestatie-indicator geworden voor de zorginstellingen in het kader van hetprogramma Sneller Beter. Dit programma is opgezet om de transparantie, doelmatigheid en kwaliteit in de curatieve zorg te stimuleren.

Reageer op dit artikel