nieuws

Onderzoek: ‘geen verbetering zorg

Catering

De kwaliteit van de zorgverlening in verpleeg- en verzorgingshuizen stijgt niet. Bewoners ervaren dit zo, staat in het rapport ‘Alles naar wens’ van de stichting Cliënt en Kwaliteit. Dat werd onlangs overhandigd aan Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

Onderzoek: ‘geen verbetering zorg

Dat meldt Grootkeuken. Volgens het rapport wijzen de resultaten over 2005 niet op kwaliteitsverbetering van de zorg ten opzichte van de voorgaande jaren. De gemiddelde klanttevredenheid zou eerder afnemen. Wel zijn bewoners steeds meer tevreden over hun woonomstandigheden en de directe serviceverlening daar omheen, zoals de maaltijden en de wasverzorging. Zo luidden enkele conclusies in het rapport ‘Alles naar wens? 2005’ van de stichting Cliënt en Kwaliteit.

Verschillen verpleeg- en zorghuizen groot
Opvallend is dat de verschillen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen groot zijn. Dee Burck, directeur van Cliënt & Kwaliteit op de site van Grootkeuken: ‘Er zijninstellingen waar bewoners over de hele linie heel tevreden zijn over de kwaliteit van de aangeboden zorg. Maar er zijn ook instellingen waar de bewoners zich veel minder tevreden tonen. Het beleid in de zorg is de afgelopen jaren afgestemd op de centrale positie van de klant. Dat zou zich dus moeten vertalen in toegenomen klanttevredenheid. Maar helaas laten de onderzoeksresultaten een ander beeld zien.’

Zesde onderzoek
De stichting heeft het onderzoek voor de zesde keer gehouden. De bewoners van vrijwel alle verzorgings- en verpleeghuizen hebben aangegeven hoe zij de kwaliteit van zorg ervaren. Er zijn een kleine 2000 instellingen onderzocht en er werden ruim 50.000 bewoners geïnterviewd.

Reageer op dit artikel