nieuws

Onderzoek naar ondervoeding

Catering

Dat veel ouderen kampen met ondervoeding is duidelijk, maar nader onderzoek is nodig. Hoe groot het probleem ondervoeding bij ouderen is en in welke gevallen bijvoeding helpt, is namelijk nog niet duidelijk. Daarom is er beter onderzoek nodig om de aanpak van ondervoeding te onderbouwen. Dit constateert de Gezondheidsraad in zijn advies ‘Ondervoeding bij ouderen’ dat de raad dinsdag aan de minister van VWS aanbood.

Onderzoek naar ondervoeding

Ondervoeding bij ouderen wordt gezien als een belangrijk gezondheidsprobleem, terwijl de kennis hierover grote gaten vertoont, aldus de gezondheidsraad. Als iemand langdurig te weinig eiwit en energie binnenkrijgt is dat schadelijk voor de gezondheid. Echter is onduidelijk waar deze grens precies ligt en of er dus sprake is van ondervoeding. Daarnaast is er geen eenduidige definitie van ondervoeding en geen betrouwbare methode om ondervoeding vast te stellen.

Wel is er onderzoek dat laat zien dat er een verband is tussen ondervoeding en bijvoorbeeld sterfterisico, maar onbekend is of dat verband oorzakelijk is. Ook over de effectiviteit van voedingsinterventies is nog veel onduidelijk. Of bijvoeding leidt tot gezondheidswinst is volgens de raad dus niet te zeggen. Nader onderzoek is dus gewenst, aldus de raad.

Reageer op dit artikel