nieuws

Ontslag bij Turks spreken in kantine

Catering

Bij HP Pelzer, een Belgisch toeleveringsbedrijf van Ford, mogen allochtone personeelsleden alleen Nederlands spreken. Ook in de kantine. Drie overtredingen kunnen aanleiding zijn tot ontslag. De Turken noemen het een aanslag op hun Turkse identiteit.

Ontslag bij Turks spreken in kantine

Uit veiligheidsoverwegingen en uit respect voor de collega’s hanteert het bedrijf de regel dat alle 125 werknemers binnen de omheining Nederlands spreken. Het bedrijf heeft ongeveer 70 procent allochtone personeelsleden in dienst, met een mengelmoes aan nationaliteiten.

Wet toegepast
Specialist arbeidsrecht Roger Blanpain zegt op Trends.be dat men gewoon de wet toepast. ‘Het Vlaams decreet van ’73 moest er op toezien dat de Nederlandstalige werknemers beschermd werden tegen hun Franstalige bazen. Alhoewel deze zaak zich nu in een multiculturele sfeer bevindt, eerder dan in een communautaire sfeer, blijft de opzet overeind: Nederlands is de voertaal binnen bedrijven.’

Bestraft met ontslag
Omdat het hier om een maatregel gaat die betrekking heeft op de openbare orde, mag een overtreding bestraft worden met ontslag. Volgens Blanpain is het wel belangrijk dat er voldoende in integratie wordt geïnvesteerd. ‘Gelijkheid van kansen moet er voor iedereen zijn, maar om die kans te kunnen grijpen moet je vanaf eenzelfde basis vertrekken. Daar is integratie voor nodig.’

Reageer op dit artikel