nieuws

Oproep om mkb-vriendelijk aan te besteden

Catering

MKB-Nederland daagt colleges van burgemeester en wethouders uit het aanbestedings- en inkoopbeleid mkb-vriendelijker te maken. Na twintig jaar lobby wordt volgend jaar een nieuwe Aanbestedingswet van kracht, gecombineerd met flankerend beleid zoals een klachtenregeling, een gids proportionaliteit en richtsnoeren voor leveringen en diensten. Dit heeft ook consequenties voor gemeenten, aldus MKB-Nederland.

Oproep om mkb-vriendelijk aan te besteden

Binnenkort stemt de Eerste Kamer nog over de nieuwe Aanbestedingswet. Dinsdag 17 april is de sluitingstermijn voor schriftelijke vragen vanuit de Senaat aan de minister van Economische Zaken. Als de wet er definitief door is, is dat landelijk gezien een belangrijke en langverwachte doorbraak. Aangezien aanbestedingsbeleid voor een groot deel wordt gemaakt door lagere overheden (provincies en gemeenten), zal de uitwerking van de wet dan ook voor lokale overheden gevolgen hebben.

Een gemiddelde gemeente besteedt zo’n €1000 per inwoner per jaar aan inkoop en aanbestedingen, meldt MKB-Nederland. Het lokale bestuur is daarmee een belangrijke aanjager van stimulering van de lokale en regionale economie. Echter, lang niet altijd gaat een evenredig deel van de bestedingen naar het midden- en kleinbedrijf. MKB-Nederland daagt gemeentebesturen daarom uit het mkb-belang voorop te stellen wanneer zij opdrachten aanbesteden of werken, diensten of leveringen inkopen. Binnenkort stuurt de ondernemersorganisatie alle colleges van B en W een brief met suggesties en aanbevelingen voor een mkb-vriendelijker aanbestedingsbeleid.

MKB-Nederland koppelt voor dit doel tevens haar expertise aan de ervaring van mkb-ondernemers die vaker met dit bijltje hebben gehakt. Zij weten als geen ander waar het mkb-vriendelijker zou kunnen, welke knelpunten er nog zijn en waar overheid en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Tijdens een speciale masterclass dinsdag 17 april, tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht, bespreekt de mkb-koepel met zo’n twintig ondernemers de vertaling van het landelijke aanbestedingsbeleid naar het lokale niveau.

Reageer op dit artikel