nieuws

Pensioenpremie horeca en catering omhoog

Catering

De pensioenpremie voor werknemers in de horeca en catering gaat per 1 januari omhoog. De verhoging van 14,3 naar 16,8 procent wordt evenredig verdeeld tussen werknemers en werkgevers. Dit laat Eiko de Vries, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Horeca en Catering, weten.

Pensioenpremie horeca en catering omhoog

Het huidige pensioencontract voor de horeca en catering loopt eind dit jaar af. ‘Maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor de werknemers,’ zegt Eiko de Vries. ‘Bepaalde afspraken lopen gewoon door en over de premieverhoging zijn al afspraken gemaakt.’

Over het uitblijven van een pensioenakkoord is De Vries helder. ‘Het landelijke pensioenakkoord heeft lang op zich laten wachten. Dat heeft iedereen denk ik wel meegekregen. Uit die afspraken zijn nog geen wetten voortgekomen. Iedereen heeft het er wel over dat je moet doorwerken tot je 66ste, maar dat staat nog nergens in de wet. We zullen moeten wachten tot de landelijke afspraken concreter worden. In het voorjaar van 2012 starten de onderhandelingen weer.’

De afgelopen twee jaar zijn de verhogingen van de pensioenpremies betaald uit de Sohor-pot (Stichting Overgangsregeling vervroegd uittreden voor het Horecabedrijf) die bestemd was voor de vut-regeling, deze is echter afgeschaft.

Dekkingsgraad

De huidige dekkingsgraad van het pensioenfonds voor de horeca en de catering (PH&C) is 98 procent. ‘Dit percentage is erg aan schommelingen onderhevig. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat we minder geld in kas hebben dan nodig is. Net als veel andere pensioenfondsen hebben wij ook te maken met de slechte economische perspectieven. Maar daarvoor is een herstelplan in het leven geroepen.’

Reageer op dit artikel