nieuws

ss Rotterdam niet overhaast verkopen

Catering

Het is terecht dat PvdA-kamerlid Staf Depla ervoor pleit om geduld te hebben met de verkoop van de ss Rotterdam’. Dat zegt Henk Kroneberg, via On Board On Shore verantwoordelijk voor de catering aan boord van het cruiseschip. Kroneberg kan echter nog geen startdatum voor exploitatie geven.

ss Rotterdam niet overhaast verkopen

Het schip is door eigenaar Woonbron in Rotterdam tegen een afspraak met het ministerie van VROM in nog niet verkocht. De Woonbron-directie wil eerst de verbouwing afgerond zien. Volgens Kroneberg wordt er met man en macht aan de afbouw gewerkt. ‘Woonbron en de Brink Groep zitten er boven op. Wij hebben daar wekelijks overleg over en hebben er het volste vertrouwen in dat het (uiteindelijk) goed voor elkaar komt. Het is van meet afaan duidelijk geweest dat Woonbron haar belang in de ss Rotterdam moest terugbrengen tot 20%.’

Solide

‘Ook de politiek draagt de ss Rotterdam een warm hart toe. Het is de ‘ontstaansgeschiedenis’ die wellicht niet de schoonheidsprijs verdient en het komt mede door de kredietcrisis dat kopers niet in de rij staan. PvdA Kamerlid Staf Depla pleit daarom terecht wat geduld te betrachten met het overhaast verkopen van het schip.’

Volgens Kroneberg heeft de aanstaande verkoop geen consequenties voor On Board On Shore (onderdeel van de Jaarbeurs Groep) of andere huurders. ‘Alle exploitanten aan boord hebben solide huurcontracten. Verandering van eigenaarschap verandert niets aan de doelstellingen van de ss Rotterdam (landmark Katendrecht, werkgelegenheidsproject, opleidingsplatform, behoud nautisch monument en last but not least exploitatie van tal van horecafaciliteiten aan boord.’

Exploitatiedatum

De daadwerkelijke exploitatie van de hotel-, congres- en cateringfunctie op de ss Rotterdam is al diverse malen uitgesteld. Ook Kroneberg weet niet wanneer de kassa voor de eerste keer kan gaan rinkelen. ‘De verwachting is dat begin 2009 (jan/feb) officieel bekend gemaakt wordt wanneer de ss Rotterdam in exploitatie gaat. Alle partijen beseffen dat met name door het in exploitatie nemen van het schip de geweldige waarde ervan het best gecommuniceerd kan worden.’

De On Board On Shore-directeur zegt dat het animo van bedrijfsleven en particulieren voor het schip groot is. ‘Voor zowel hotel als voor evenement en congresdeel. Wij hebben enkel positieve gevoelens over de exploitatie. Wel is het jammer dat we opdrachtgevers hebben moeten teleurstellen omdat de organisatie van hun evenement (nog) niet aan boord kon of kan plaatsvinden. Maar opdrachtgevers tonen daar wel begrip voor.’

SS niet verkocht op geplande datum

Oplossing voor ss Rotterdam nabij

En column Henk Kroneberg:

Krantenkoppen

Reageer op dit artikel