nieuws

Willem Hollander hekelt kabinet

Catering

Willem Hollander heeft weinig goede woorden over voor de Miljoenennota van het kabinet. De voormalig topman van cateraar Compass vindt dat ‘dit kabinet een prikkel wegneemt om te presteren’. Hollander doet zijn prikkelende uitspraken als voorzitter van het Nederlands Centrum voor Directeuren (NCD).

Willem Hollander hekelt kabinet

Hollander vindt dat het kabinet met de Miljoenennota 2008 de rem zet op de arbeidsproductiviteit en economische groei. Het NCD is vooral bezorgd over de nieuwe golf nivellerende belastingmaatregelen, omdat die volgens hen de dynamiek uit de economie halen. ‘Te veel nivellering bestraft het ondernemerschap van mensen, het maakt mensen minder productief. Dit kabinet neemt een prikkel weg om te presteren’, aldus Hollander.

‘Door inkomensnivellering wordt ondernemerschap, zelfontplooiing en excelleren van overheidswege tegengewerkt. Dat is niet alleen slecht uit te leggen aan de hardwerkende en ondernemende mensen die het treft, het is ook schadelijk voor de economie als geheel. Verdere inkomensnivellering leidt gemakkelijk tot sociale nivellering, waarin de zesjescultuur, die dit kabinet zo fel zegt te bestrijden, gemakkelijk de norm wordt’, aldus Hollander.

Grote kritiek heeft het NCD ook op de maximering van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies. Volgens het NCD raakt maximering alleen de bovenkant van de arbeidsmarkt en is het ronduit slecht voor werknemers met veel specialistische en innovatieve kennis. Hollander: ‘Als 65-plussers tegelijkertijd ook AOW-belasting gaan betalen, maakt het kabinet pensioenopbouw in het algemeen fiscaal minder aantrekkelijk. Dan dalen op termijn de belastinginkomsten weer en verergert het kabinet daarmee de vergrijzingproblematiek.’

Reageer op dit artikel