nieuws

‘Zorg voor onafhankelijk voorzitter Epcas

Catering

Misset Catering maakte in haar juli nummer bekend dat de benoeming van een nieuwe voorzitter voor European Partycatering Association (Epcas) aanstaande is. Deze functie zou door een van de leden bekleed gaan worden. Er is juist een onafhankelijk voorzitter nodig, vindt Siebe Terband (voormalig directeur Martinair partyservice).

‘Zorg voor onafhankelijk voorzitter Epcas

De huidige president van de Epcas, Rob de Jong, gaf in Misset Catering aan dat hij de voorzittershamer binnen afzienbare tijd gaat overdragen. ‘Ik zou een beperkte tijd voorzitter zijn. Een van de CEO’s van de deelnemende partycateraars zou voorzitter moeten zijn’, aldus De Jong. Die samen met Mise en place-eigenaar Charly van Goch aan de wieg heeft gestaan van de oprichting van de Epcas. Er wordt nog gezocht naar een geschikte kandidaat.

Via een ingezonden brief pleit voormalig directeur van Martinair partyservice, Siebe Terband, voor een onafhankelijk voorzitter. ‘Omringd door een adequaat bestuur dat periodiek gekozen wordt uit de aangesloten leden. Deze voorzitter zou een lange staat van dienst moeten hebben binnen de branche en ook op de hoogte moeten zijn van de europese onwikkelingen. Verstandig is dan ook om deze voorzitter “te betalen” op basis van tevoren gemaakte afspraken.’

Terband, ook jurylid van de Misset Catering Awards, heeft nog meer adviezen. ‘Het bedrijf dat het secretariaat levert zou dan ook voor haar diensten betaald kunnen worden. Dit secretariaat kan ook jaarlijks rouleren bij de leden of bij de diverse landelijke werkgeverspartijen waar de partycatering bedrijven onder resulteren. De kosten van het secretariaat zouden dan door de betreffende werkgeversvereniging geheel of gedeeltelijk gedragen kunnen worden.’

Volgens Terband heeft dit nog een bijkomend positief effect. ‘Hierdoor verkrijgen de partycatering bedrijven dan ook een volwaardig en volwassen plaats in de diverse van belang zijnde overlegorganen van deze verenigingen.’ Reacties naar: redactie.missetcatering@reedbusiness.nl.

Reageer op dit artikel