nieuws

Flevoziekenhuis start MBO-opleiding voeding en service

Catering

Het Flevoziekenhuis is gestart met een interne opleiding voor alle medewerkers Foodservice. Ongeveer 70 medewerkers volgen intussen de eenjarige opleiding, die uiteindelijk leidt tot een MBO-diploma op niveau 2. Belangrijk doel van de opleiding is de service en kwaliteit van de voeding voor patiënten te verbeteren, door de kennis van medewerkers te vergroten. De opleiding is opgezet in samenwerking met advies- en trainingsbureau SBK

Flevoziekenhuis start MBO-opleiding voeding en service

Met de opleiding wil het Flevoziekenhuis de medewerkers Foodservice klaarstomen voor hun nieuwe rol in het voedingsconcept van het ziekenhuis. Daarin vervullen de medewerkers veel meer de rol van gastvrouw of gastheer richting de patiënten. Zij hebben meer contact met hen en geven uitleg over de maaltijden. Daarnaast zijn zij er medeverantwoordelijk voor dat een patiënt de juiste voeding krijgt.

De opleiding bestaat uit veertien modules, die vrijwel allemaal worden opgezet en gegeven door collega’s binnen het ziekenhuis. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer dieetleer, warenkennis, adviseren en aanbevelen van maaltijden, servicegericht handelen en hygiënisch werken.

De opleiding biedt een afwisseling van theorie en praktijk die direct op de werkvloer kan worden toegepast. Omdat de opleiding toegespitst is op het specifieke voedingsconcept van het ziekenhuis, staan theorie en praktijk dichtbij de cursisten. Zij leren van en oefenen met elkaar in hun eigen werk en werkomgeving.

De medewerkers krijgen ook huiswerk, maken (oefen)toetsen en volgen bij verschillende modules klassikale colleges. De opleiding wordt afgesloten met een zogeheten ‘proeve van bekwaamheid’.

Reageer op dit artikel