nieuws

Meer eigen verantwoordelijkheid voor Albron

Catering

De bedrijfsrestaurants van Albron en alle vestigingen van De Broodzaak, Julia’s, Kiosk, Shakies en Smullers op stations in Nederland krijgen te maken met een nieuwe manier van toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meer eigen verantwoordelijkheid voor Albron

Dat betekent minder inspecties en meer ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Albron en NS Stations Retailbedrijf hebben toegezegd dat zij de informatie uit hun eigen kwaliteitssystemen zullen delen met de NVWA. Omdat de NVWA vertrouwen heeft in deze systemen zijn inspecties op locatie alleen nog nodig als er calamiteiten zijn.

De afspraken met beide bedrijven zijn in convenanten vastgelegd. De NVWA heeft in 2012 al vaker soortgelijke afspraken gemaakt met bedrijven die goed kunnen onderbouwen dat ze veilig voedsel of veilige producten leveren. De convenanten met NS Stations en Albron zijn echter de eerste  afspraken met bedrijven die rechtstreeks leveren aan de consument.

De nieuwe manier van toezicht geldt voor alle circa 1000 locaties die foodservice-organisatie Albron in Nederland heeft. Het convenant met NS Stations Retailbedrijf omvat alle vestigingen van De Brooodzaak, Julia’s, Kiosk, Shakies en Smullers op alle stations in Nederland.

Het afsluiten van convenanten is een belangrijk onderdeel van de nieuwe manier van toezicht van de NVWA. De organisatie wil hiermee ruimte geven aan bedrijven die zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van wet- en regelgeving.

Reageer op dit artikel