nieuws

Spookstudenten draaien cateraar rad voor de ogen

Catering

Ze zorgen voor te hoog gespannen verwachtingen en onduidelijkheid op het gebied van onderwijscatering: spookstudenten. Het begrip werd ter sprake gebracht tijdens een discussie die Misset Catering organiseerde met onderwijscateraars en andere betrokkenen specialisten.

Spookstudenten draaien cateraar rad voor de ogen

Uit de discussie kwam naar voren dat onderwijsinstellingen niet altijd de juiste gegevens op tafel te leggen bij een uitvraag van de catering. Ze geven bijvoorbeeld aan dat gemiddeld 20.000 studenten gebruik maken van de onderwijsvoorzieningen, terwijl dat er maar 12.000 zijn. ‘Dan sta je raar te kijken, je hele businessmodel gaat de mist in’, aldus een cateraar.

Het doorgeven van onjuiste cijfers werd algemeen afgekeurd en omschreven als een ongewenst verschijnsel. Maar hoe ontstaan die spookstudenten dan? De aanwezigen willen de schuldvraag niet op het bordje van de intermediairs leggen die de aanbestedingen begeleiden. Nee, de verantwoording ligt bij de opdrachtgevers, zo maakten de specialisten duidelijk.

Het verslag van de discussie treft u aan in Misset Catering 3 dat op vrijdag 29 juni verschijnt.

Reageer op dit artikel