nieuws

Contract Erasmus verliesgevend voor cateraar

Catering

Albron en Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in wederzijds overleg besloten om de nu lopende overeenkomst met betrekking tot de horeca exploitatie te beëindigen. Dat meldt de cateraar in een persbericht.

Contract Erasmus verliesgevend voor cateraar

Reden hiervoor is de lage gasttevredenheid die in de afgelopen periode aanzienlijk verbeterde, maar nog niet voldoet aan de gestelde norm. Sinds 2010 verzorgt Albron het eten en drinken binnen de universiteit. ‘Ondanks aanzienlijke verbeteringen in kwaliteit en uitstraling van het eten en drinken op de campus, beoordelen studenten en medewerkers van Erasmus Universiteit de cateraar nog altijd met een 5,8 in plaats van de contractueel vastgelegde 6,0’, meldt Albron.

Prijsstijging
Volgens Teun Verheij, algemeen directeur van Albron, kent de huidige situatie goed beschouwd geen winnaars: ‘Studenten en medewerkers zagen de prijzen stijgen, hetgeen een van de redenen is voor de lage tevredenheidcijfers. Albron maakt op haar beurt een stevig verlies op dit contract gegeven de financiële verplichtingen.’ Terugkijkend constateert Albron dat dit contract nu te weinig ruimte biedt voor verdere groei van de tevredenheid en zekerstelling van een gezond rendement. Verheij: ‘Binnen de afgesproken kaders is het niet mogelijk om de belangen van alle betrokken partijen met elkaar in balans te brengen.’

Campusmarkt
Albron laat weten te blijven innoveren op de campusmarkt. Een van de recente successen, aldus de cateraar, is de introductie van FFWD >> (Fast Forward). Dit convenienceconcept is in de markt enthousiast ontvangen. Op korte termijn zal Albron meerdere vestigingen van FFWD>> openen; de introductie van andere nieuwe formules vindt waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar plaats.

Reageer op dit artikel