nieuws

Gratis schoolfruit voor 215.000 kinderen

Catering

Volgend schooljaar kunnen 1.150 scholen en 215.000 kinderen deelnemen aan de EU-Schoolfruitregeling. De afgelopen jaren gingen al ruim één miljoen kinderen hen voor om met de klas lekker en gezond te snacken, aldus Agf.nl.

Gratis schoolfruit voor 215.000 kinderen

Voor schooljaar 2013-2014 is een kleine zes miljoen euro beschikbaar, waaraan de EU en het Nederlandse bedrijfsleven ieder de helft bijdragen. Dankzij de EU-Schoolfruitregeling en de Nederlandse leveranciers van schoolfruit zijn groente en fruit de eerste 20 weken gratis. Basisscholen kunnen zich vanaf 8 april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. Voor scholen die dit jaar al deelnamen gaat de inschrijving open op 1 mei. Het programma start in september 2013.

De regeling is bedoeld voor alle basisscholen in Nederland met als doel schoolfruit een structurele plek in het schoolbeleid van basisscholen te geven en kinderen meer kennis bij te brengen over groenten en fruit. Het EU-Schoolfruitprogramma wil de afzet van groenten en fruit bevorderen en bij kinderen de basis leggen voor goede voedingsgewoonten in de toekomst. Dit is vooral belangrijk omdat het aantal kinderen met overgewicht nog steeds toeneemt.

Reageer op dit artikel