nieuws

Nieuwe branchevereniging voor contractcateraars

Catering

Drie contractcateraars hebben laten weten dat ze een nieuwe branchevereniging op gaan richten: VOCC (Verenigde Ondernemende Contract Cateraars). De vereniging komt op voor de belangen van kleine en middelgrote contractcateraars, aldus de oprichters.

Nieuwe branchevereniging voor contractcateraars

De drie oprichters zijn Peter van Ee (Leo op het Werk), Rijnie Trip (Van Lier Bedrijfscatering) en Peter Derix (PDX Services). Zij willen dat meer contractcateraars met elkaar gaan samenwerken om sterker voor de dag te komen. Samen zijn ze tot meer in staat, zo is de stellige overtuiging van drie oprichters.

Ten behoeve van een publicatie in Misset Catering spraken ze twee jaar geleden al over hun plannen. Nu lijken de plannen werkelijkheid te gaan worden. ‘Wij zijn er van overtuigd dat wanneer kleine en middelgrote cateraars samenwerken door middel van een belangenvereniging zij hier grote voordelen mee kunnen behalen’, zo melden ze.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

1) Het vergroten van de inspraak en het behartigen van het belang van de kleine en middelgrote cateraar bij cao onderhandelingen, zodat ook u inspraak krijgt bij het maken van een cao.

2) Het bieden van kennis, informatie en advies op gebied van wet- en regelgeving, kwaliteit, vakmanschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen, door middel van een helpdesk. Zodat u altijd op een voordelige manier voorzien kunt worden van de juiste informatie op specifieke vakgebieden.

3) Het bundelen van de belangen op gebied van inkoop, personeel, productontwikkeling en productvernieuwing om zo voordelen te behalen ten behoeve van uw eigen onderneming.

4) Het opzetten van een vereniging zonder winstoogmerk.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd op woensdag 3  juli aanstaande een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen.  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@voccateraars.nl.

Reageer op dit artikel