nieuws

Gunstige werktijden maken catering aantrekkelijk

Catering

Begin deze maand presenteerde het CBS de faillissementcijfers over de eerste helft van 2013. In mei presenteerde het UWV al een nieuwe sectoranalyse van de horeca. De cijfers zijn weinig bemoedigend, maar er zijn ook kansen, vooral voor de catering.

Gunstige werktijden maken catering aantrekkelijk

Sinds het uitbreken van de crisis is het aantal vacatures in de horeca is sterk gedaald, zijn de WW-uitkeringen verdubbeld en ook de faillissementen namen sterk toe. Toch hebben bepaalde segmenten in de horeca moeite om hun vacatures op te vullen. Zelfstandig werkend kok voor restaurants bijvoorbeeld. Het blijkt dat deze beroepsgroep liever in de catering aan de slag gaat, in verband met de gunstigere werktijden, overdag.

Ondanks de sombere berichten blijft de horeca goede kansen bieden aan jongeren en laagopgeleiden. Dit onder meer vanwege het hoge verloop in de sector. Volgens het UWV is het perspectief voor zogenaamde management- en specialistenfuncties (gespecialiseerd kok, bartender), minder goed, maar nog lang niet slecht. Jongeren zijn in de ‘natte’ horeca vaker in trek omdat zij, in tegenstelling tot ‘oudere’ werknemers minder moeite hebben met avondwerk.

Social return

Voor de ‘oudere’ werkzoekende en de zogenaamde zij-instromers biedt de branche ook perspectief. Zij moeten het vooral zoeken in de daghoreca, in ondersteunende functies of in de catering. De overheid speelt in die laatstgenoemde sector een stimulerende rol. Steeds vaker stellen overheidsinstellingen bij aanbestedingen de voorwaarde om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen, de zogenaamde social return.

Ook vanuit de cateringbranche zelf wordt er actief ingezet op social return. Toch moet er nog goed gekeken worden naar de concrete invulling van deze plannen, omdat het nog lang niet altijd bijdraagt aan meer arbeidsinpassing van kwetsbare groepen. Sterker: ondernemingen die de instroom van kwetsbare groepen bevorderen, zijn in sommige gevallen in het nadeel.

Reageer op dit artikel