nieuws

Nieuwe branchevereniging VOCC gaat van start

Catering

De vorig jaar aangekondigde nieuwe branchevereniging voor contractcateraars heeft laten weten deze maand van start te gaan. De eerste ledenvergadering vindt op woensdag 21 mei plaats. Daarmee is de VOCC (Verenigde Ondernemende Contract Cateraars) een feit.

Nieuwe branchevereniging VOCC gaat van start

De  VOCC (Verenigde Ondernemende Contract Cateraars) wordt opgericht door drie contractcateraars: Peter van Ee (Leo op het Werk!), Rijnie Trip Jonkman (Van Lier Bedrijfscatering) en Peter Derix (PDX Services). Zij willen dat meer contractcateraars met elkaar gaan samenwerken.

Tijdens de ledenvergadering worden de leden geïnformeerd over de opstart en het voorlopige bestuur. Tevens zullen de doelstellingen toegelicht worden.

Enkele doelstellingen zijn:

1) Het vergroten van de inspraak en het behartigen van het belang van de kleine en middelgrote cateraar bij cao onderhandelingen.

2) Het bieden van kennis, informatie en advies op gebied van wet- en regelgeving, kwaliteit, vakmanschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3) Het bundelen van de belangen op gebied van inkoop, personeel, productontwikkeling en productvernieuwing.

4) Het opzetten van een vereniging zonder winstoogmerk.

Reageer op dit artikel