nieuws

Goede koffie leidt tot betere werkprestaties

Catering

Bijna de helft (49%) van de Nederlandse werknemers zegt met een goede kop koffie productiever te zijn in zijn werk. Dat blijkt uit onderzoek van Ruigrok | Netpanel in opdracht van Selecta Nederland.

Goede koffie leidt tot betere werkprestaties

Ook zegt ruim de helft (58%) met een goede kop koffie meer plezier te ervaren in zijn werk. Een kleine meerderheid (58%) zegt zelfs niet zonder koffie op het werk te kunnen. Bijna driekwart (72%) van de werkende Nederlanders drinkt koffie op de werkvloer. Met gemiddeld vier koppen koffie per dag drinkt werkend Nederland dagelijks. Men beoordeelt deze koffie gemiddeld met het rapportcijfer 7.

Slechts een kleine groep (12%) geeft de koffie op werk een onvoldoende (5 of lager). Ook zegt een kleine groep van de werkenden die geen koffie op hun werk drinken, dit niet te doen  vanwege de slechte smaak van de koffie (12%). Werkenden uit de commerciële dienstverlening zeggen vaker dan werkenden in de industrie niet zonder koffie op hun werk te kunnen (62% versus 49%). Zij zijn over het algemeen ook iets positiever over de koffie op hun werk dan werkenden in de andere sectoren. Bijna de helft (44%) van de werknemers in deze branche geeft de koffie een rapportcijfer tussen de 8 en 10 (versus 33% in de industrie, bouwnijverheid, landbouw en visserij en 31% in de niet-commerciële dienstverlening).

Gratis of betaald?

In de sector industrie, bouwnijverheid, landbouw en visserij (80%) drinkt het grootste gedeelte van de werkenden koffie, gevolgd door de commerciële dienstverlening (72%) en de niet-commerciële dienstverlening (68%). In de meeste gevallen krijgen werknemers die koffie gratis. Wanneer er toch voor betaald zou moeten worden zegt bijna 60% van deze werknemers bereid te zijn te betalen voor een kop koffie. Gemiddeld hebben zij hier € 0,44 voor over.

Mannen drinken meer koffie dan vrouwen. Zij drinken vaker meer dan vijf kopjes per dag, vrouwen vaker twee koppen of minder. Populair is vooral zwarte koffie (ruim 40%), gevolgd door cappuccino en espresso.

Reageer op dit artikel