nieuws

Cao-akkoord over 1,5% meer loon in contractcatering

Catering

Werknemersorganisaties FNV Catering, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie Veneca hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao contractcatering die per 1 juli 2015 van kracht gaat. In de nieuwe cao hebben werknemers recht op een loonsverhoging van totaal 1,5 %.

Cao-akkoord over 1,5% meer loon in contractcatering

Ben Francooy, voorzitter FNV Catering, over het akkoord: ‘Ondanks de positieve berichten over het herstel van de economie en de gunstige vooruitzichten is er in de cateringbranche nog geen sprake van groei. Hierdoor is de financiële ruimte voor loonsverbetering en andere zaken beperkt. Binnen die context zijn wij tevreden over het onderhandelingresultaat en leggen wij dat met een positief advies voor aan onze leden.’

De punten

De belangrijkste punten van het behaalde onderhandelingsresultaat zijn:
– De looptijd is van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016;
– Een loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2015 en 1% per 1 januari 2016;
– Premierestitutie FBA van 0,22% (wordt in juli of augustus 2015 uitgekeerd). De FBS premie wordt verlaagd van 0,35% naar 0,29%;
– ADV voor oudere medewerkers blijft qua omvang gelijk maar schuift op van 55 naar 57 jaar en loopt door tot 67 jaar. Deze regeling gaat in per 1 januari 2016. Medewerkers die in 2015 55 of 56 jaar worden houden de oude regeling met uitloop tot 67 jaar;
– Er is een afspraak over duurzame inzetbaarheid gemaakt.

Antwoordkaart

De leden van FNV Catering ontvangen volgende week een brief met antwoordkaart, zodat zij de mogelijkheid krijgen om aan te geven of zij wel of niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. Op basis van de respons neemt de cao-commissie van FNV Catering een besluit of zij akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat.

 

 

Reageer op dit artikel