artikel

Onrust

Fastfood

De Nederlandse consument krijgt te maken met stijgende prijzen. De gevolgen van de ramp in Japan krijgen hun weerslag op onze portemonnee, net als de onrust in het Midden-Oosten. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart in landen als China en India stijgt de vraag naar voedselproducten. Deze ontwikkelingen stuwen de voedselprijzen, die nu al tot recordhoogte zijn gestegen, verder omhoog.

Onrust

De balans in vraag en aanbod wat betreft olie, graan, suiker, cacao, aardappelen, etc, is niet meer in evenwicht. Meer dan ooit vragen deze ontwikkelingen aan de voedingsmiddelenindustrie om innovaties en alternatieven.

Wat betekent dat voor uw verkoopprijzen? Ik merk dat cafetariaondernemers onrustig worden als ze gedwongen worden de prijzen te moeten aanpassen. Natuurlijk mag het niet zo zijn dat door een steeds duurder wordend patatje of frikandel de klant voor deze producten naar de supermarkt gaat.

Die zitten overigens met hetzelfde probleem. De prijzen moeten worden aangepast, anders kom je met het bedrijfsresultaat in de problemen.

Natuurlijk snapt de gast dat de prijsstijgingen van nu en in de nabije toekomst niet ter verrijking van de cafetariahouder zelf is. Wel kan hij het best de oorzaken van de prijsaanpassingen goed aan de klant uitleggen. Dat vraagt dus om transpiratie van de inkoopprijzen van de leverancier én goede informatie naar het verkooppersoneel. Op die manier wordt veel onrust voorkomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels