De sluiting van de zaken zorgt ervoor dat McDonald’s India een flinke stap terug doet in  het land. De Amerikaanse fastfoodketen heeft nu nog in totaal ongeveer 500 restaurants in de belangrijke opkomende markt.

Dat steekt schril af bij het totaal van bijna 37.000 restaurants wereldwijd. Van dat totaal worden ongeveer 31.000 restaurants bestierd door franchisers.