artikel

‘Ons hoofddoel is leden helpen geld te verdienen

Horeca

Bas van Osta en Joop Goossens van Koninklijk Horeca Nederland zetten zich in voor de IJsfrica-leden. Bianca Roemaat sprak met hen op het Woerdense hoofdkantoor. ‘Cafetariahouder wordt gezien als een risicovol beroep, daarom betalen snackbarhouders een hoge premie. Hierover zijn we in gesprek met de verzekeringsmaatschappij.

Reorganisatie
Drie jaar geleden is er een reorganisatie bij KHN geweest. Waarom?
Goossens: ‘Uit een ledenenquête bleek dat de leden de afstand tot het kantoor in Woerden te groot vonden. Ze wilden het aanspreekpunt – figuurlijk – dichterbij hebben.’

Veranderingen
Wat is er toen veranderd bij KHN?
Goossens: ‘Het aantal consulenten in het veld is uitgebreid van 8 naar 25. In elke regio zit een consulent die de leden en regionale besturen ondersteunt. Verder heeft elke bedrijfssector een eigen sectormanager gekregen. IJsfrica had dat al omdat deze sector is voortgekomen uit een vereniging. De besturen van de sectoren zijn ook ingekrompen. Het landelijk bestuur van KHN is teruggebracht van tien naar vijf mensen.
Beide organen moeten meer besturen op afstand en gebruikmaken van de kennis op het kantoor in Woerden. Daar zitten allerlei specialisten. Verder is er een verandering in denkwijze opgetreden. We zijn nu bezig met dingen waar leden direct mee te maken hebben. Ons hoofddoel is om de leden te helpen geld te verdienen.’

Persoonlijk antwoord
Wat merken de leden van deze wijzigingen?
Goossens: ‘Ze krijgen nu binnen drie dagen een reactie als ze onze afdeling info en advies met het telefoonnummer (0348) 48 94 11 bellen. Vroeger hoorden ze niks meer, dan ging men hier intern met de vraag aan de gang en kreeg de beller geen persoonlijk antwoord.’

Vragen
Met wat voor vragen bellen leden?
Goossens: ‘De meeste vragen betreffen arbeids- en huurrecht. In ons blad KHN-info staan ook veel gestelde vragen evenals op onze internetsite. Overigens krijgen we graag signalen van onze leden.’

Signaal
Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een signaal van een lid waar jullie nu mee bezig zijn?
Goossens: ‘We vernamen dat bij de ondernemersverzekering voor arbeidsongeschiktheid de cafetariahouder in de hoogste categorie zit en dus de meeste premie betaalt.’
Van Osta: ‘Doordat cafetariahouders veel wisselende werkzaamheden doen, lange dagen werken en de aard van het werk zoals de snijtechnieken wordt hun beroep als risicovoller gezien.’ Goossens: ‘We zijn hierover in gesprek met verzekeringsmaatschappijen.’

Opleiding
Waar zijn jullie verder mee bezig voor IJsfrica-leden?
Van Osta: ‘Het onderwijs in de cafetariasector sluit niet aan op de vraag in de markt. Als we jongeren willen interesseren voor een opleiding in de sector moeten we de beroepsprofielen veranderen. Er moeten op maat gesneden opleidingsmodules komen. Wij organiseren nu bijeenkomsten waar betrokken partijen input kunnen leveren en om de signalen van alle partijen op elkaar af te stemmen.’

Contacten
Eén van jouw taken als sectormanager is het verkennen van de markt en het onderzoeken wat de kansen voor cafetariahouders zijn. Hoe doe je dat?
Van Osta: ‘Ik onderhoud contacten met cafetariahouders en vertegenwoordigers van cafetariaformules. Zo weet ik wat er binnen samenwerkingsverbanden leeft.’
Goossens: ‘Niet alleen bestuurders moeten trends aangeven. Je moet ook andere ondernemers horen en daarom zijn contacten belangrijk.’

Meer leden
De sector IJsfrica telt ruim 2000 leden. Onlangs heb jij aangekondigd dat jullie meer leden willen werven. Waarom?
Van Osta: ‘Om sterk te staan binnen de sector en om als branche-organisatie een vuist te kunnen maken richting gemeenten.’

Voordelen
Waarom zouden cafetariahouders lid moeten worden van KHN? Wat hebben jullie te bieden?
Van Osta: ‘De voordelen zijn niet altijd in geld uit te drukken. Ondernemers kunnen gebruik gratis maken van onze afdeling Info en Advies en van onze consulenten. Als ze een advocaat bellen, begint gelijk de meter te lopen. Concrete voordelen zijn 25 procent korting op contributie aan bedrijfschap Horeca en Catering, 19 op de BUMA, 200 gulden korting op een mobiele telefoon en nog veel meer. Cafetariahouders zijn ondernemers dus ik verwacht dat ze ook zelf bekijken welke voordelen ze hebben en dat ze die verder uit weten te onderhandelen.’
Goossens: ‘We zijn nu met grote dingen bezig. Zo komt binnen nu en twee maanden korting voor leden voor de aanschaf van brandblusmiddelen en op benzine. Voor cafetariahouders komt dit jaar nog een speciale korting voor de opstal- en inboedelverzekering.’

Kosten
Wat kost het lidmaatschap?
Goossens: ‘De loonsom op jaarbasis is het uitgangspunt voor de contributie die ondernemers moeten betalen.’

Wie is Joop Goossens

Goossens: ‘Ik ben een geboren en getogen horecazoon en heb bij verschillende horecabedrijven gewerkt, onder andere bij snackshops van Center Parcs. Sinds april 1997 ben ik hoofd van de afdeling markt, sectoren en economie. Ik stuur deze afdeling aan en ben het klankbord voor de zes sectormanagers. Verder verzamelen we informatie over de markt en houden we ons bezig met de ontwikkelingen in de branche.’

Reageer op dit artikel