artikel

Nieuwsoverzicht personeel

Horeca

Het personeelstekort is nijpend in de horeca en dat is dan nog zacht uitgedrukt. Het wordt tijd voor oplossingen. In dit nieuwsoverzicht een greep uit de verhalen waarin ondernemers en bestuurders aan bod komen, die de oplossing denken te hebben gevonden.

Nieuwsoverzicht personeel

Kok uit China komt handje helpen

China gaat Nederland een handje helpen bij de aanpak van de personeelskrapte. Chinese koks mogen met ingang van volgende maand tijdelijk worden ingevlogen om de gaten in de Chinese keukens op te vullen. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met Chinese staatsuitzendbureaus.

Tot de maatregel – die voorvloeit uit een convenant tussen Koninklijk Horeca Nederland (KHN), vakbonden en Arbeidsvoorziening – is besloten na recent onderzoek van KHN. Daaruit blijkt dat 73 procent van de Chinese restaurants in Nederland grote moeite heeft om aan gekwalificeerd personeel te komen.’De krapte op de arbeidsmarkt is zó nijpend, dat er geen andere keuze is dan vakkrachten rechtstreeks uit China te laten invliegen’, zegt voorzitter Theo Chang van de sector Chinees-Indische bedrijven van KHN. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel. De Chinese koks mogen maximaal twee jaar en 24 weken aan het werk. In de tussentijd moeten werkgevers zich inspannen om werkzoekende koks in Nederland te werven en op te leiden.
Bron: Misset Horeca nr. 18 2000

Horecava in greep van personeelskrapte

De personeelskrapte in de horeca heeft veel meer nog dan in voorgaande jaren de toon gezet op de Horecava. Op de beursvloer van de RAI was een recordaantal vacaturebanken van met name grote hotelorganisaties vertegenwoordigd.

Het nijpende tekort aan arbeidskrachten in de horeca vormde ook de rode draad tijdens een drukbezochte forumdiscussie, dinsdag, in het congrescentrum van de RAI. Onder leiding van tv-presentator Gregor Bak deed een viertal horecaondernemers uit Amsterdam uit de doeken hoe zij personeel krijgen en, belangrijker nog, hoe ze dat weten te behouden.’
Goed voor je mensen zorgen, trainingen en cursussen organiseren en de mogelijkheid scheppen om door te groeien binnen de organisatie’, aldus general manager Joep Peters van het Holiday Inn. Volgens Sjors Lodewijks van visrestaurant Lucius is het heel belangrijk dat je personeel zo nu en dan iets extra’s toestopt. ‘Als het goed gaat, ben je verplicht je mensen mee te laten delen in de vreugde.’
Zover wil Peter van der Bijl van café Het Paleis niet gaan. ‘Extra beloning gebeurt bij ons in de vorm van een feestje of een dagje uit met het personeel.’ Van der Bijl heeft overigens als een van de weinige ondernemers geen probleem om aan mensen te komen. ‘Het Paleis staat goed bekend, ik kan altijd wel jongeren vinden die een paar jaar bij mij in de zaak willen staan. Sterker nog: ze melden zich vanzelf.’
Een bedrijf als McDonald’s, dat in de persoon van Henk de Geus deelnam aan het forum, moet veel meer uit de kast halen om aan personeel te komen. Een paar maanden geleden nog huurde McDonald’s een grote discotheek af om jongens en meisjes te rekruteren voor het bakken van hamburgers. Dankzij die actie konden in één klap 150 vacatures worden ingevuld. ‘Niet dat het probleem daarmee is opgelost. Voor de regio Amsterdam hebben we op dit moment dringend behoefte aan nog eens 200 krachten.’
Bron: Misset Horeca nr. 2 2000

Werken met sterren

Grand Hotel Huis Ter Duin in Noordwijk hield vorige week een opvallende personeelswervingscampagne. Ruim 65 abri’s in Leiden en in de Duin- en Bollenstreek werden voorzien van posters met de tekst ‘Werken Met Sterren ’, hiermee doelend op het gegeven dat Huis ter Duin een vijfsterrenhotel is. Volgens communications manager Partrick Conings van het hotel is het doel van de actie in eerste instantie operationeel medewerkers te werven. Die zijn via de reguliere wervingsactiviteiten vrijwel niet meer te vinden.
Bron: Misset Horeca nr. 50 1999

Gebedsruimte lokaas allochtone werknemer’

Horecaondernemers moeten veel creatiever zijn in het werven van allochtonen. Volgens directeur Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland (foto) bevinden zich onder allochtonen veel potentiële werknemers. Ze zijn sterk in opkomst in de horeca, constateert Claes in KHN-magazine. ‘Laatst zei iemand tegen me: om de groep te interesseren voor een baan in de horeca zou je in je bedrijf een gebedsruimte moeten creëren waarin zij kort in alle rust kunnen bidden. Nu zal dit niet meteen de oplossing zijn (voor het personeelstekort in de horeca red.), maar het kan geen kwaad creatief na te denken over het werven van mensen in deze groep.’
Bron: Misset Horeca nr. 46 1999

Horeca in het offensief voor meer personeel

Krapte op de arbeidsmarkt, duizenden vacatures, maar ook duizenden werklozen. Tijd voor een offensieve aanpak, vindt Koninklijk Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie heeft zich aangesloten bij een project dat tot doel heeft het arbeidspotentieel van minderheden beter te benutten. Vandaag geven Ed Nijpels, voorzitter van de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt, en Hans Blankert van de werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag het officiële startschot voor het project.’
De groei van de werkgelegenheid in onze sector was het afgelopen jaar meer dan 6 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 3 procent’, schetst directeur Jeu Claes van KHN de problematiek in zijn sector ‘Het gevolg is dat we nu met 8000 vacatures zitten.’ Hij constateert dat ongeveer 8 procent van de intreders in de horeca al bestaat uit allochtonen. Aan de andere kant ziet hij onder deze doelgroep een relatief groot percentage werklozen. ‘Als ik hier onze vacatures bij optel, dan vraag ik mij af wat wij fout doen dat zij niet in onze sector aan de slag willen.’
Om het tij te keren, heeft KHN zich aangesloten bij het project •KOM Horeca. Dat wordt gekenmerkt door een offensieve aanpak. Niet de doelgroep, maar de vraagkant staat centraal. Binnen •KOM Horeca zijn drie bedrijven geselecteerd die vrijwillig twee jaar met het project meedoen. Claes: ‘Zij zetten zich in voor het in dienst nemen en houden van meer allochtonen. Hun ervaringen leveren ons de benodigde kennis op die noodzakelijk is voor het werven van bijzondere doelgroepen. Die kennis zullen wij doorsluizen naar de overige bedrijven.’
De •KOM-projecten zijn een initiatief van de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt. De Taskforce bestaat uit de top van werkgevers- en werknemersorganisaties, arbeidsbureaus en uitzendbureaus, en werkgevers in het bedrijfsleven en de overheidssector. ‘Het project wordt gedragen door nogal wat zwaargewichten’, concludeert Claes. ‘Voor ons is het echter het belangrijkst dat het project concrete instrumenten oplevert die we kunnen gebruiken voor een effectievere werving onder allochtonen. Wellicht moeten we elke doelgroep op een andere manier benaderen. Het enige wat Marokkanen en Chinezen volgens mij gemeen hebben, is dat de werkloosheid onder beide groepen hoog is.’
Bron: Misset Horeca nr. 42 1999

Jacht op horecapersoneel steeds inventiever

Uitzendorganisaties moeten steeds meer uit de kast halen om aan personeel voor de horeca te komen. Onder druk van het chronisch tekort aan arbeidskrachten moeten de uitzendbureaus letterlijk de straat op om mensen aan te trekken.
‘Met de huidige aantallen in onze bestanden zijn we niet langer opgewassen tegen de enorme vraag naar extra krachten’, zegt Peter Roorda van Horeca Uitzendbureau L’Invité. De organisatie voert deze maand een uitgebreide wervingscampagne. Speciale promotieteams zijn de afgelopen weken de straat opgegaan in Zwolle, Tilburg, Utrecht en Amsterdam. De teams bezochten scholen en universiteiten om studenten te strikken voor een baantje in de horeca.
De actie moet in totaal 1000 nieuwe uitzendkrachten opleveren, verdeeld over de negen vestigingen van L’Invité. ‘Het lijkt erop dat we ons doel bereiken. Nu al hebben we zeker 800 namen geregistreerd van jongeren die aangeven als oproepkracht in de horeca aan de slag te willen. Ongeveer 300 jongeren hopen we uiteindelijk definitief aan ons te binden’, aldus Roorda.
Een paar honderd kandidaten zijn uitgenodigd voor de open dagen van L’Invité in Amsterdam. De geselecteerde studenten doorlopen daar een aantal workshops zoals het dragen van borden, het koken van een gourmetmaaltijd en een karaoke. Medewerkers van L’Invité beoordelen de kandidaten op hun uitstraling, gastvriendelijkheid, enthousiasme en persoonlijkheid.
Bron: Misset Horeca nr. 39 1999

Claes: asielzoeker oplossing personeelstekort

Horecaondernemers die moeite hebben aan personeel te komen, moeten de hulp kunnen inroepen van asielzoekers. Volgens directeur Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is het inzetten van asielzoekers een oplossing voor het personeelstekort in de horeca.In de provincie Zeeland worden al asielzoekers ingezet in de horeca. Volgens Claes zou dat ook in andere regio’s soelaas bieden. ‘De toeristische sector groeit sterk, vorig jaar met 7 procent. Extra personeel aantrekken is dus pure noodzaak’, aldus Claes het afgelopen weekeinde tijdens een tweedaags werkbezoek aan Zuid-Limburg.Claes waarschuwde tijdens zijn verblijf in Limburg verder voor te lage prijsstelling. ‘Ik zie hier en daar nog pilsjes voor ƒ1,85. Zo haal je nooit genoeg uit je zaak. Met name in de dorpen durven ondernemers vaak de prijs niet te verhogen met het oog op de concurrentie van onder meer sportkantines.’ Claes benadrukte dat ondernemers er verstandig aan doen met elkaar goede prijsafspraken te maken.’Claes (foto midden) bezocht in Limburg enkele jubilarissen, zoals het echtpaar Crutz van café-restaurant Buitenlust in Camerig. Het bedrijf bestaat dit jaar precies 50 jaar.
Bron: Misset Horeca nr. 19 1999

20.000 vacatures

De schattingen over het aantal mensen dat over een paar jaar nodig is om de horeca soepen te laten draaien lopen uiteen. Het getal waar de meesten het over eens zijn is echter 20.000. De scholen leveren zoveel mensen niet af. Dat betekent dat de horecaondernemingen alle zeilen moeten bijzetten om mensen die eenmaal binnen zijn, ook te behouden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels