artikel

Laatste kans geruisloze omvorming

Horeca

Ik heb een onderneming in een eenmanszaak. De vraag is: moet ik wel of niet de B.V. in? Het winstniveau schommelt steeds rond het omslagpunt dat ik in een B.V. in totaal minder belasting zou moeten betalen dan nu. Bovendien is het totaal aan meerwaardes in mijn eenmanszaak in onroerend goed, inventaris en goodwill opgelopen tot circa ƒ500.000,-. Het eigen vermogen bedraagt ƒ300.000,-. De totale waarde in het economisch verkeer is derhalve ƒ800.000,-. Heb ik fiscaal voordeel als ik nog in 2000 tot omvorming naar een B.V. beslis?

Ja, in uw situatie – als er veel meerwaardes in de onderneming zitten en u toch al van plan was de eenmanszaak om te vormen naar een B.V. – krijgt u in 2000 een laatste kans om dat geruisloos (zonder fiscale afrekening) te doen met een commerciële herwaardering. U kunt nu nog de onderneming inbrengen in de B.V. tegen de werkelijke waarde (ƒ800.000,-). Die waarde wordt omgezet in aandelen. Na drie jaar (in 2004) kan de B.V. dan belastingvrij het aandelenkapitaal tot een bedrag van ƒ760.000,- aan u privé uitkeren, als de B.V. dat ook kan betalen. De uitkering kan plaatsvinden door het aandelenkapitaal in de B.V. via een notariële akte te verlagen tot het wettelijk verplichte minimum (ƒ40.000,-) aandelenkapitaal. De B.V. kan die uitkeringen ook spreiden over een aantal jaren, maar steeds moeten mutaties in het aandelenkapitaal in een notariële akte worden vastgelegd.

Geruisloze inbreng
Dit heet een geruisloze inbreng van uw eenmanszaak in een B.V. op basis van een commerciële herwaardering. U verplicht zich in de B.V. met dezelfde boekwaardes door te gaan en hetzelfde afschrijvingsregime als in de eenmanszaak voort te zetten. Vanaf 1 januari 2001 is dit gunstige fiscale regime – als u tenminste vooraf niets heeft geregeld – voorbij. Volgend jaar kunt u in uw situatie uw eenmanszaak alleen nog maar geruisloos inbrengen tegen de fiscale boekwaarde (ƒ300.000,-). Het voordeel dat u na drie jaar de ingebrachte meerwaardes belastingvrij naar privé kunt uitkeren, is dan later helemaal verdwenen.
Als ingangsdatum voor het B.V.-regime geldt de datum van de intentieverklaring, de datum waarop u in feite gelijktijdig de B.V. opricht. U kunt de commerciële herwaardering nog benutten als bij de inbreng van een onderneming in een nieuw opgerichte vennootschap, zowel de oprichting van de vennootschap als de inbreng van de onderneming vóór 1 januari 2001 plaatsvindt.

Uitzondering
Er is één uitzondering. Als u het voornemen tot omzetting in een B.V. vastlegt in een voorovereenkomst of intentieverklaring en die vóór 1 januari 2001 laat registreren bij de Belastingdienst/Registratie en Successie, waarin staat dat u uiterlijk omgaat van de heffing inkomstenbelasting naar de heffing vennootschapsbelasting op 31 december 2000, dan mag ook nog na laatstgenoemde datum (dus in 2001) de daadwerkelijke inbreng in de B.V. en oprichting van de B.V. plaatsvinden. Om zekerheid te hebben is het advies alles vóór 1 januari 2001 te regelen.

Vergoeding telefoonkosten
Werkgevers mogen de telefoonkosten van hun werknemers thuis volledig fiscaal vergoeden. In deze situatie krijgt de werknemer voor het privégebruik van de telefoon thuis een bijtelling van ƒ44,50 (in 2000) per maand, waarover de werkgever loonbelasting en premies inhoudt en afdraagt.
Per 1 januari 2001 vervalt deze regeling en mag een werkgever alleen nog de zakelijke gesprekken van de werknemer thuis vergoeden. De werknemer moet de zakelijke telefoongesprekken aantonen en de daadwerkelijke kosten van deze gesprekken bij zijn werkgever declareren.

Overhevelen naar privé
Heeft u bij de bank in deposito’s van uw eenmanszaak een flinke overliquiditeit staan – geld dat niet meer dienstig is aan uw onderneming – dan is het verstandig dat kapitaal voor de jaarwisseling over te brengen naar een privérekening. Als u het geld in de onderneming laat zitten, is het rendement in 2001 belast in BOX-I tegen progressief tarief. Op uw privérekening valt het kapitaal in 2001 onder ‘sparen en beleggen’ in BOX-III, effectief belast tegen 1,2 procent.Let er daarbij wel op dat u door die overheveling de opbouw van uw FOR – die is gekoppeld aan uw ondernemingsvermogen – niet beperkt.

Consumptieve renteaftrek vervalt
Dit jaar bedraagt de belastingaftrek van consumptieve rente voor de aanschaf van bijvoorbeeld een auto, boot of caravan maximaal ƒ5291,- per belastingplichtige (gehuwden en samenwonenden ƒ10.582,-). Vanaf 2001 vervalt het fiscale voordeel van de aftrek van consumptieve rente volledig. Als u over voldoende liquiditeiten beschikt, kunt u consumptieve leningen beter voor de jaarwisseling aflossen.

Hypotheekrente vooruitbetalen
Hypotheekrente over de hypotheek op de eigen woning blijft in 2001 volledig aftrekbaar. Betaalde hypotheekrente in het belastingjaar 2000 is aftrekbaar tegen het hoge IB-tarief van 50 of 60 procent. Bij de meeste hypotheken kunt u maximaal zes maanden hypotheekrente vooruitbetalen. Betaalt u de hypotheekrente die u pas verschuldigd bent over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2001 reeds voor de jaarwisseling, dan incasseert u over uw aftrekpost een belastingvoordeel van 8 procent.

Auto van de zaak
Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft u in uw IB-aangifte over 2000 te maken met een fiscale bijtelling van 20 of 24 procent van de cataloguswaarde, inclusief BTW en BPM. Over de bijtelling betaalt u voor het privégebruik maximaal 60 procent inkomstenbelasting.
In 2001 wordt het bijtellingspercentage gekoppeld aan een staffel van vier privékilometerschijven. Bij een privégebruik van 7000 kilometer of meer gaat de bijtelling omhoog naar 25 procent. Wie een lager bijtellingspercentage van 0, 15 of 20 procent wil claimen, moet het daarmee corresponderende privégebruik (exclusief woon-werk) aantonen via een kilometeradministratie. Zonder kilometeradministratie gaat de bijtelling in 2001 automatisch omhoog naar 25 procent. Rijdt u in een auto van de zaak die praktisch is afgeschreven, dan is het verstandig de auto vóór de jaarwisseling naar privé over te brengen.
Vanaf 2001 is het autokostenforfait ook van toepassing voor auto’s met een grijs kenteken. Werknemers die in een bestelbus van de zaak rijden, moeten het privégebruik via een kilometeradministratie aantonen, anders krijgen zij in hun IB-aangifte 2001 te maken met een bijtelling van 25 procent. De werkgever is verplicht op de loonbelastingkaart in zijn administratie te melden wie in een auto van de zaak rijdt.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels