artikel

Aan marketing zijn we nog niet toegekomen

Horeca

Als iedereen in de stress schiet, is Wim Kruithof (winnaar van de categorie grootkeuken/instellingen bij de CM-Awards) juist in zijn element en komt zijn gevoel voor humor het sterkst naar voren. Die humor is voor hem heel belangrijk. Humor relativeert.

Wat niet betekent dat Wim Kruithof juist ook niet bloedserieus kan zijn. Hij noemt zichzelf een modern manager binnen een modern bedrijf. Dat hij dat ook inderdaad is, heeft hij bewezen door aan jaren van organisatieveranderingen en fusieperikelen uitsluitend promoties over te houden.Over fusies in zijn algemeenheid zegt hij: ‘Soms denk ik, dit is alleen maar meer van hetzelfde.’Over de institutionele sector ten opzichte van andere sectoren: ‘Wij zijn slecht in marketing.’Zijn huidige positie heeft hij vooral bereikt door te investeren in zichzelf – zegt hij zelf.Gooimeent is een stichting, die sinds 1998 bestaat uit verpleeghuis Naarderheem in Naarden en de twee verzorgingshuizen De Essen en Godelinde, beide in Bussum. Sinds april 2000 heeft Gooimeent verder een afdeling in ziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum.
Wim Kruithof heeft als manager facilitaire dienst zitting in het managementteam van Gooimeent. Tot voor kort was hij hoofd restauratieve dienst en daarvoor hoofd voeding. Het huidige Gooimeent is het product van de nodige fusies.

Wat vindt je eigenlijk van al die fusies?
Fusies zijn hele kritische processen. Een fusie moet leiden tot een win-win situatie. En dat is helaas lang niet altijd het geval. Vaak heb ik het gevoel van: dit is alleen maar meer van hetzelfde. De concurrentie tussen zorginstellingen is nog maar net goed op gang gekomen. We moeten er nu op letten dat schaalvergroting inderdaad tot een beter zorgproduct leidt. Hier bij ons in huis hebben de medewerkers tijdens alle projecten, verhuizingen en nieuwbouw een ‘hell of a job’ verricht.

Gooimeent zegt uit te gaan van een holistische mensvisie. De mens als geheel, met zijn gebreken en beperkingen, maar ook zijn mogelijkheden. Wat betekent dat voor de voeding?Door in de bestaande menucicly een pluspakket op te nemen willen we de bewoners op elke locatie de keuze bieden tussen a la carte of standaard. En ook krijgen we keuze tussen op de kamer eten of in het restaurant en ook tussen ‘s middags of ‘s avonds warm eten. We willen de voeding gaan individualiseren, zodat we marktconform worden, zowel in kwaliteit van het aanbod als in prijs.

Voeding als tool in de concurrentiestrijd?
Ja, absoluut. Alleen weten we dat nog niet zo goed te verkopen. De instellingssector is nog steeds slecht in marketing. We lopen wat dat betreft achter op het bedrijfsleven. Gooimeent heeft bijvoorbeeld wel een budget voor PR, maar niet voor marketing. De instellingssector zit nu nog in de fase van meer handen aan het bed.

Als je jezelf zou moeten jureren voor de Catering Magazine Award, op welke kwaliteiten zou je dan de nadruk leggen in je rapportage?
Het juryrapport sprak van mijn bestuurlijke kwaliteiten. Ik zou zelf zeggen dat ik bedrijfsmatig sterk ben. Ik voel mezelf een modern manager, binnen een modern, hedendaags bedrijf. Ik vind mezelf ondernemend, doelbewust en zakelijk creatief. En ik denk dat mijn gevoel voor humor belangrijk is, voor mezelf maar ook voor mijn omgeving. Binnen een platte organisatie als de onze heb je dagelijks met heel veel mensen te maken. Humor kan dan heel motiverend werken en het kan je ook redden uit benarde situaties. Je kunt er de scherpe kanten van dingen mee afhalen.

Wat is het meest essentieel geweest voor je carrière-opbouw?
Ik denk het feit dat ik altijd in mezelf geïnvesteerd heb. Je hoort vaak dat het beroepsonderwijs van tegenwoordig niet goed zou zijn, maar dat vind ik te gemakkelijk. Samen met het onderwijscentrum ben ik voor Gooimeent op dit moment een opleidingsplan aan het maken. Die opleiding gaat zo’n 2000 gulden per persoon kosten, maar daar ben je er nog niet mee. Want studie kost ook tijd. En ook daar heeft onze sector gebrek aan. En dan ergert het me wel eens dat mensen zo weinig zelf een bijdrage willen leveren. Zelf heb ik in de loop der jaren duizenden guldens en honderden uren in mijn eigen ontwikkeling gestoken. Misschien is dat wel het verschil tussen manager of geen manager. Investeren in jezelf.

Hoe heb je je altijd staande weten te houden, binnen een zo sterk veranderende organisatie als Gooimeent?
Je moet duidelijke zakelijke maar ook persoonlijke doelstellingen hebben. En dan moet je vervolgens alleen je mond open doen als je inderdaad iets te zeggen hebt. Je moet dus ook weten wanneer je niks moet zeggen. Je moet de hoofd- van de bijzaken weten te scheiden. En als je geknipt en geschoren wordt, moet je heel stil blijven zitten. Maar het belangrijkste is wel, dat je samen met je medewerkers gewoon je werk goed doet en afmaakt waar je mee bezig bent.

Zou je onderhand niet liever overstappen naar het bedrijfsleven, met jouw leeftijd en jouw carriere? En met je succes bij de Catering Magazine Award? Vindt je de gezondheidszorg niet te weinig dynamisch?
Ja en nee. Nee, ik vind de gezondheidszorg niet te weinig dynamisch. Want hier bij Gooimeent is nog heel veel te doen. En ja, ik zou misschien best de overstap naar het bedrijfsleven willen maken. Of naar een andere, nieuw op te zetten restauratieve dienst. Op het gebied van voeding is heel veel te doen. Ik heb veel reacties gehad op mijn Award. Wie weet komt er nog een passende aanbieding.

Is dat humor, dat van die aanbiedingen?
Wat denk je?

Profiel

Naam:
Wim Kruithof

Leeftijd:
42

Functie:
Manager facilitaire dienst bij de Stichting Zorginstellingen Gooimeent in Naarden/Bussum.

Achtergrond:
Van kok via hoofd voeding en hoofd restauratieve dienst tot huidige functie. Diverse opleidingen, zoals dieetkok, managementopleidingen en studie bedrijfskunde.
Werd tweede bij de Catering Magazine Award 2000, eerste in de categorie grootkeuken/institutionele catering.

Reageer op dit artikel