artikel

Akkoord met visserijsector

Horeca

De vissers protesteerden tegen het tijdelijke vangstverbod op grote delen van de Noordzee om de kabeljauwstand te beschermen. Ze willen daar financiële compensatie voor.

Met Faber is nu een aantal maatregelen afgesproken die tegemoet komen aan de weerstand van de vissers tegen het vangstverbod. Faber probeert bij eurocommissaris Fischler het zuidelijk deel van de Noordzee toch open te stellen voor de kabeljauwvangst. Ook wordt de compensatieregeling voor de hoge dieselprijs (12 miljoen gulden) versneld opengesteld, alhoewel Brussel daar nog niet mee akkoord is. Verder zijn er afspraken gemaakt over bevordering van duurzame visserij. Hiervoor wordt per direct 18 miljoen gulden uitgetrokken. De visserijsector is tevreden met het bereikte resultaat. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban.

Dwangsom
Kort voor het akkoord verbood de Haarlemse rechtbankpresident F. Bakker de blokkade bij IJmuiden. Hij vindt de blokkadeacties van 14 uur veel te lang. Twee tot drie uur zou in zijn ogen wel toelaatbaar zijn. Nu is de schade te aanzienlijk voor de haven van Amsterdam. Hij legde de vissers per direct een dwangsom op als ze de blokkade bij IJmuiden niet opheffen. De dwangsom houdt in dat een schipper 25.000 gulden per uur moet betalen als ze doorgaan, met een maximum van een kwart miljoen gulden per dag.
Onder dreiging van een kort geding van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, werd bij de Nieuwe Waterweg de blokkade ’s middags al opgeheven. ,,Bij zoveel mogelijk kapiteins is een dagvaarding bezorgd”, aldus de voorlichter van de Rotterdamse burgemeester Opstelten. Daarin staat dat per schip een dwangsom van 250.000 gulden zou worden geëist voor ieder uur dat de kapiteins met hun schip de Nieuwe Waterweg zouden blijven blokkeren. De blokkades op de drie plaatsen zorgden eerder op de dag voor grote problemen. Veel schepen konden niet vertrekken of liepen in Rotterdam lange vertraging op. De acties hinderden ook de veerdienst tussen IJmuiden-Engeland en Hoek van Holland-Engeland. Voor de kust van IJmuiden lagen tientallen schepen, waaronder een veerboot van de Deense maatschappij DFDS met 420 passagiers aan boord. Zo ook bij Delfzijl.

Schadeclaims
De Nederlandse redersvereniging KVNR schat de schade door de acties van vissers voor de eigen branche op enige miljoenen guldens. De reders zijn bezig met een inventarisatie van de werkelijk geleden schade. Of het tot een claim komt, wilde de woordvoerder donderdag voordat er een akkoord werd bereikt niet zeggen. De verladersorganisatie EVO waarschuwde de actievoerende Noordzeevissers wel voor forse schadeclaims van bedrijven die gedupeerd raken door de havenblokkades.
Per dag varen ongeveer tweehonderd schepen de Rotterdamse haven in en uit. Productieprocessen dreigden vast te lopen, bloemenexporteurs en groente- en fruithandelaren liepen het risico vast te komen zitten op zee. Ieder uur dat een containerschip stil ligt, kost vele duizenden guldens, aldus de EVO.

Reageer op dit artikel