artikel

Bent u in 2001 nog ondernemer?

Horeca

Het nieuwe belastingstelsel heeft nieuwe normen wat betreft het begrip ondernemerschap. Het is niet van belang of u vindt dat u ondernemer bent. De feiten en omstandigheden waarin u verkeerd, bepalen of u als ondernemer wordt beschouwd.

Een onderneming is een organisatie die tot doel heeft om met behulp van kapitaal (geld en/of goederen) en arbeid deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De hoeveelheid geld en/of goederen die in het bedrijf wordt gestoken is niet doorslaggevend, maar het kan wel een aanwijzing zijn om als ondernemer te worden beschouwd. De arbeid moet meer inhouden dan het beheren van uw eigen vermogen, er moet dus ’gewerkt’ worden. Er dient een winstdoel te zijn en dat winstdoel moet redelijkerwijs te verwachten zijn. Om ondernemer te zijn moet u de onderneming voor eigen rekening voeren. Dit betekent dat u een risico moet dragen. Dit risico kan liggen op het financiële vlak maar ook op het terrein van aansprakelijkheid of privévermogen. Het moet ook een redelijk risico zijn. Als u een financieel risico loopt van ƒ10,- is er in de reële zin van het woord geen risico. Uw inkomen moet dus afhankelijk zijn van de winst of het verlies van het bedrijf. Bij een besloten vennootschap (bv) is dit niet het geval. Een bv is zelf een rechtspersoon en het bedrijfsrisico dus ligt bij de bv.

Nieuw is dat u direct verplichtingen moet hebben tegenover zakelijke crediteuren. Een commanditaire vennoot komt over het algemeen niet meer in aanmerking voor het ondernemerschap, omdat deze meer weg heeft van een gewone geldschieter. De commanditaire vennoot is over het algemeen ook niet aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Hij is alleen aansprakelijk voor het geld dat hij in het bedrijf steekt.

Voldoet u aan alle voorwaarden dan wordt u als ondernemer aangemerkt. Voldoet u niet aan alle voorwaarden dan kunt u toch winst uit het bedrijf krijgen, maar kunt u geen gebruik maken van de ondernemersaftrekposten zoals meewerkaftrek en zelfstandigenaftrek (minstens 1225 uur per maand en de helft van de beschikbare werktijd dient in het bedrijf te worden gestoken). Startende ondernemers moeten wel voldoen aan de 1225-uren eis, maar gedurende de eerste 5 jaar niet aan de eis dat meer dan de helft van de werktijd in het bedrijf moet worden gestoken.

Bert Harks, HAAK Horeca Advies Groep in Best, telefoon (0499) 37 93 69, e-mail haak.best@worldonline.nl

Reageer op dit artikel