artikel

BTW per 1 januari 2001

Horeca

Voor zover het u nog niet bekend was: per 1 januari 2001 gaat het hoge tarief van de BTW naar 19 procent. Dit heeft nogal wat gevolgen. Alle artikelen die nu geprijsd zijn met 17,5 procent BTW moeten 1,5 procent duurder worden.

U krijgt dus als ondernemer te maken met een prijsverhoging waar u alleen maar problemen van kunt verwachten. U verdient er geen gulden meer door. Deze prijsverhoging komt namelijk boven op de gebruikelijke verhoging per 1 januari 2001. Uw klanten zullen u dit niet in dank afnemen, daar kunt u zeker van zijn. Doe uzelf echter niet tekort, want als u deze verhoging niet doorvoert, dan gaat uw winst met hetzelfde bedrag naar beneden. Uw brutowinst komt ook nog eens onder druk te staan. Al met al geen pretje, deze BTW-verhoging.

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die veranderen per 1 januari 2001:

– De fiscale oudedagsreserve moet op de balans komen te staan. Weet u eigenlijk hoe hoog deze is?
– De overhevelingstoeslag vervalt per 1 januari. De salarissen worden daarom met 1,9 procent verhoogd.
– De voorwaarden voor het ondernemerschap worden aangepast. Weet u al of u beiden als ondernemer wordt beschouwd per 1 januari 2001?
– Privé gebruik van de auto gaat met een fors bedrag omhoog. Weet u al of u de auto privé moet boeken?
– De milieuheffingen gaan omhoog. Heeft u al bericht hierover ontvangen?
– De werkgeversheffing op het spaarloon gaat van tien naar vijftien procent.
– Over de premiespaarregeling wordt een eindheffing ingevoerd van 15 procent.
– De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2001 gewijzigd in een ondernemersaftrek.
– Vervangingsreserve wordt omgevormd naar herinvesteringreserve. Weet u al wanneer u wilt verkopen?
– Het doorschuiven van uw bedrijf naar uw kinderen moet eenvoudiger worden. Heeft u een kind in de zaak?
– Heeft u een bv? Terugschuiven naar een eenmanszaak of vof wordt eenvoudiger.

Al met al verandert er per 1 januari 2001 nog veel meer dan alleen de te betalen belasting. Haal de belastingkrant tevoorschijn en kijk na welke veranderingen op u van toepassing zijn.

Reageer op dit artikel