artikel

De elf geboden

Horeca

Het vervelende met ethiek is dat er duizenden vragen zijn, maar nauwelijks concrete antwoorden. Een richtlijn is er wel, zelfs één die specifiek is toegesneden op de dienstverlening. Dat is de code van het ‘International Institute for Quality and Ethics in Service and Toerism’ (IIQEST).

Die code geeft een goed beeld van de raakvlakken tussen dienstverlening en ethiek. En dat zijn er veel. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want ethiek is immers een people’s business. Net als dienstverlening… De elf geboden van het IIQEST luiden als volgt:

1. Wij erkennen ethiek en moraal als onlosmakelijke elementen van zaken doen en wij willen al onze beslissingen toetsen aan de hoogste maatstaven van eerlijkheid, wettigheid, zuiverheid, straffeloosheid en van het geweten.
2. Wij zullen ons persoonlijk en in organisatieverband te allen tijde zo gedragen dat wij onze bedrijfstak eer aan doen.
3. Wij zullen alles aanwenden om onze goederen en diensten te verbeteren en wij zullen onze concurrentie niet willens en wetens schade berokkenen bij ons streven naar succes.
4. Wij zullen alle gasten gelijk behandelen, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, geloof of overtuiging.
5. Wij zullen consequent aan elke gast onze diensten en goederen volgens dezelfde maatstaven aanbieden.
6. Wij zullen te allen tijde zorgen voor een veilige en gezonde omgeving, voor zowel gast als werknemer.
7. Wij zullen in woord en in daad permanent streven naar het hoogste niveau van betrouwbaarheid, eerlijkheid en begrip tussen gasten, klanten, werknemers en werkgevers.
8. Wij zullen er voor zorgen dat iedere werknemer op elk niveau alle kennis, training, middelen en motivatie ontvangt die nodig zijn voor optimale uitoefening van beroep en functie, volgens de maatstaven van deze code.
9. Wij zullen garanderen dat elke werknemer op elk niveau dezelfde kansen krijgt om te presteren en vooruitgang te boeken en dat iedereen beoordeeld wordt volgens dezelfde maatstaven als gelden voor alle werknemers met dezelfde of vergelijkbare functie en taken.
10. Wij zullen ons actief en bewust inspannen om onze natuurlijke omgeving en natuurlijke bronnen in alles wat wij doen te beschermen en te bewaren.
11. Wij zullen streven naar een eerlijke winst, niet meer, niet minder.

Reageer op dit artikel