artikel

Drietal investeerde 4 miljoen in hotel-restaurant

Horeca

Zorg en horeca onder één dak. Beide op hoog niveau. Moet kunnen, is de overtuiging van Mark Horstik, Hans Horstik en Florus van Dijk. Gedrieën investeerden ze een slordige 4 miljoen gulden in aankoop en verbouw van hotel-restaurant De Gouden Leeuw in Laag-Keppel. Laat cliënten en gasten maar komen!

Twee broers en een zwager die een hotel-restaurant overnemen om daar zorg en horeca te combineren. Dat mag op z’n minst opmerkelijk worden genoemd. Uniek waarschijnlijk, want horeca en zorg mogen dan raakvlakken hebben, in de praktijk liggen ze mijlenver uit elkaar. Maar het staat intussen wel vast dat daar langzaam verandering in gaat komen. De vraag naar alternatieve vormen van zorg, doorgaans van een hoog niveau, groeit behoorlijk. Het initiatief van Horstik, Horstik en Van Dijk sluit daarbij aan. Maar hoe kwamen deze twee broers en hun zwager ertoe om 4 miljoen gulden te investeren in een horecaonderneming?
Het gesprek gaat voornamelijk over de zorgkant van hun onderneming. Logisch, het drietal heeft dáár zijn wortels liggen. Mark Horstik werkte jarenlang op de intensive care en de hartbewaking in het Streekziekenhuis in Zevenaar en is daarnaast eigenaar van een particulier thuiszorgbureau. Florus van Dijk heeft twintig jaar in het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis gewerkt als verpleegkundige, OK-assistent en hoofd van de afdeling sterilisatie. En Hans Horstik was als verpleegkundige actief in Amersfoort. Ook hij houdt er een particulier thuiszorgbureau op na.

Diploma’s gehaald
Voor de drie directeuren is de horecakant nieuw. Maar daar komt snel verandering in. De vereiste diploma’s zijn gehaald. En ze leren iedere dag en prijzen zich gelukkig dat het horecapersoneel van De Gouden Leeuw kon worden overgenomen. Want De Gouden Leeuw blijft per slot van rekening ook gewoon hotel-restaurant. De komst van de nieuwe zorgtak – die bestaat uit twintig eenpersoonskamers en twee appartementen – verandert daar niets aan.
Het idee voor het opmerkelijke initiatief komt voort uit de visie die het drietal op zorg heeft. Van Dijk: ‘In een gewone instelling krijgen wij niet de ruimte om onze ideeën op zorggebied te verwezenlijken.’
Ze willen zorg op maat bieden in een vertrouwde omgeving. Daarbij zijn kleinschaligheid, privacy, geborgenheid en veiligheid sleutelbegrippen. De cliënten, zo meldt de directie, zullen veel individuele aandacht krijgen. En het begrip zorg wordt ruim geïnterpreteerd. Het regelen van een schouwburgbezoek of van andere uitstapjes behoort bijvoorbeeld tot het standaardpakket. De dienstverlening gaat ver.

Permanent en tijdelijk
De zorgkamers zijn gelegen in het woon-zorggedeelte, dat over een aparte ingang beschikt. Hier kunnen mensen zowel permanent als tijdelijk terecht. Het zal in de meeste gevallen gaan om hulpbehoevende ouderen. Ook patiënten die herstellen van een operatie en nog niet op eigen benen kunnen staan, behoren tot de zorgdoelgroep van De Gouden Leeuw. Het tarief voor het basispakket bedraagt 7100 gulden per maand (235 gulden per dag) voor een eenpersoonskamer. Voor een appartement, geschikt voor twee personen, varieert het bedrag van 9500 tot 11.000 gulden. Bij deze bedragen zit 24 uur zorg per dag inbegrepen.
Nu zou het interessant zijn als de verzekering bijdroeg aan deze kosten. Maar dat is niet het geval. Nog niet. De directie van De Gouden Leeuw verwacht dat daar dit jaar nog verandering in gaat komen. Er wordt namelijk gewerkt aan de totstandkoming van een persoonsvolgend budget. Waarschijnlijk zal dat ertoe leiden dat de verzekering gaat bijdragen aan de kosten.
Maar hierover bestaat nog geen zekerheid. Wel genieten de cliënten momenteel, zo wordt aangegeven, een fiscale aftrek van buitengewone lasten. Van Dijk: ‘Die 7100 gulden moet je zien als een brutobedrag; netto komt het neer op ongeveer 5500 gulden.’

Luxe salon
Het gesprek vindt plaats in de ruime (115 m2), luxe uitgevoerde salon, die beschikt over een fraaie namaak openhaard. Er is weinig inlevingsvermogen voor nodig om vast te stellen dat een ‘ouwe dag’ of een herstelperiode op deze plaats z’n charmes kan hebben. Het pand is idyllisch, de ligging prachtig, en er is een link met de ‘gewone’ maatschappij. Daarbij is de combinatie tussen horeca en zorg helemaal niet zo raar, benadrukken de drie ondernemers. Want horeca is toch ook een kwestie van goed voor de mensen zorgen, van vriendelijk zijn, van aardig en gastvrij zijn. Mark Horstik: ‘In de zorg is dat wat ons betreft niet anders. Horeca en zorg hebben veel raakvlakken.’
Daarbij blijft het hotel-restaurant een belangrijke bron van inkomsten. En dat bezorgt de nieuwe onderneming een breder draagvlak. Daarnaast zorgt het horecagedeelte heel nadrukkelijk voor meerwaarde. Bezoekers van cliënten kunnen bijvoorbeeld blijven eten en slapen. En in de zorgvleugel kunnen ook hulpbehoevende mensen verblijven die van een vakantie genieten. Mark Horstik: ‘Mensen dus die normaalgesproken niet aan vakantie toe zouden komen, kunnen hier beschikken over zorg, hotelfaciliteiten en een mooie omgeving.’

Klassieke keuken
Het mag duidelijk zijn dat de keuken van De Gouden Leeuw, dat beschikt over een klassiek à la carte-restaurant, er een taak bij heeft gekregen. Maar dat mag niet al te veel problemen opleveren, melden de ondernemers. Zorgcliënten en restaurantgasten kunnen prima maaltijden tegemoet zien. En met eventuele diëten zal het ook wel loslopen.
Hans Horstik ziet culinaire voordelen. ‘In gewone instellingen zijn de maaltijden ook behoorlijk goed, maar het nadeel is dat daar toch voor grote groepen moet worden gekookt. Men maakt gebruik van aangepaste bereidingsmethodes en dat heeft z’n weerslag op de kwaliteit. Dankzij het kleinschalige karakter van dit bedrijf speelt dat probleem hier niet.’
Het hotel-restaurant, dat ingrijpend werd verbouwd, verkeert nog steeds in een aanloopfase. De drie pioniers hebben sinds augustus 2000 alle zeilen bij moeten zetten om hun ambitieuze plannen te kunnen realiseren. 80-urige werkweken waren geen uitzondering.
Hoeveel kamers en appartementen er in het woon-zorggedeelte al verhuurd zijn? Het antwoord: één. Maar dat zal niet lang meer duren, want er is veel belangstelling getoond. Er zijn gesprekken gaande met tal van instanties, zoals ziekenhuizen en privéklinieken. De markt die braak ligt is groot, zo weet het ondernemende drietal zeker. En ze staan daarin niet alleen. Tenslotte hebben ze ook het vertrouwen van een bank weten te winnen. En dat wil in de horeca heel wat zeggen.

Reacties gasten

De eerste reacties van de gasten op het initiatief zijn goed te noemen. Maar dat kan ook een kwestie van beleefdheid zijn. De praktijk zal moeten uitwijzen of de zorgfunctie van De Gouden Leeuw gevolgen gaat krijgen voor het horecabezoek. Maar de drie directeuren zijn daar helemaal niet bang voor. De beide onderdelen zijn per slot van rekening van elkaar gescheiden. En los daarvan is het beleid erop gericht ook in het zorggedeelte sfeer en gezelligheid te creëren. Klinische zaken – zoals witte verplegersuniformen – blijven daar waar mogelijk achterwege. De kans dat gasten zich in een instelling zullen wanen, wordt dan ook heel erg klein geacht.

Reageer op dit artikel