artikel

Passende behandeling voor Lekker-rapporteurs

Horeca

Restaurant De Lokeend uit Vinkeveen reageerde schriftelijk op het artikel ‘Topkok Sistermans start boycot tegen gids Lekker’ uit Misset Horeca.

Lamine Hedhili van restaurant de Lokeend uit Vinkeveen schreef hierover de volgende reactie:

‘Ook ons restaurant kan het onprofessionele karakter van het blad Lekker ten volle beamen. Zo is het gedrag van een aantal rapporteurs in de verschillende restaurants, waaronder het onze, ver beneden elk peil gezien het totale gebrek aan etiquette dat zij aan tafel tentoonspreiden. Een passende behandeling bij een dergelijke houding is dan ook vanzelfsprekend. Het is een schande dat de redactie van Lekker zich bedient van rapporteurs die blijkbaar geen enkele culinaire achtergrond en ervaring hebben, laat staan zich op een nette manier weten te gedragen.’

‘Men zou verder toch verwachten dat als sommige rapporteurs van een dergelijk laag niveau zijn, de redactie van Lekker dit enigszins probeert goed te maken door tenminste de door hen ingezonden artikelen op een behoorlijke wijze te redigeren. Dat dit niet gedaan wordt, blijkt wel uit de talloze beledigende en grove uitlatingen van rapporteurs die men zonder enige schaamte als geaccepteerd taalgebruik in het blad opneemt. Wanneer men de redactie er schriftelijk op attent maakt dat er feitelijke onjuistheden in het blad vermeld staan, neemt men niet eens de moeite hierop te reageren, laat staan excuses aan te bieden.’

‘Past deze werkwijze bij een blaadje dat ‘de beste restaurantgids van Nederland’ beweert te zijn? Laten we eerlijk zijn, een blad dat zo enorm beneden de maat presteert, zijn zowel restaurateurs als lezers liever kwijt dan rijk. Het geeft de branche een slecht gezicht en de gasten een vertekend beeld. Met volledige instemming heeft ons restaurant zich dan ook, net als vele collega’s, aangesloten bij de actie ‘Lekker Beest 2001’.’

Lamine Hedhili
De Lokeend, Vinkeveen

Reageer op dit artikel