artikel

MKZ-schade midden- en kleinbedrijf loopt in de miljarden

Horeca

DELFT – De schade die het midden- en kleinbedrijf oploopt door de MKZ-crisis, bedraagt tussen de 2,5 en 6 miljard gulden. Dit concludeert MKB Nederland dinsdag. Begin april hield branche-organisatie MKB-Nederland de schade nog op ruim 200 miljoen gulden.

MKB-voorzitter H. de Boer wil een vergoeding voor bedrijven die de financiële gevolgen dragen. ‘En dan denk ik aan volledige vergoeding. We nemen geen genoegen met maar de helft. Dit is geen reguliere bedrijfsschade meer’, stelt De Boer. Hij spreekt van oneigenlijke schade omdat in 1991, buiten iedereen om, besloten is de veestapel niet te vaccineren. ‘Dat besluit is genomen op basis van een zeer enge sectorale argumentatie, zonder dat naar de gevolgen voor de totale economie is gekeken.’ De Boer wil ook laten onderzoeken hoe die beslissing toen tot stand is gekomen.

Vier soorten
MKB schat dat behalve de boerenbedrijven, ongeveer 45.000 ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf schade lijden door de MKZ-crisis. De meeste daarvan, zo’n 22.000, zitten in de afgesloten driehoek aan de noord-oostkant van de Veluwe. Maar ook veel bedrijven in de grensstreek en in Noord-Brabant en Friesland zijn getroffen. MKB onderscheidt vier soorten: Bedrijven in de afgesloten gebieden; bedrijven die door de MKZ-crisis minder of geen werk hebben, zoals evenementenorganisators; bedrijven die afhankelijk zijn van buitenlanders, zoals in het toerisme, en bedrijven in de keten van gedupeerde ondernemers, zoals leveranciers van voeder- en melksystemen of brandstofleveranciers.

Regeling
Sinds de MKZ-crisis bedraagt de minimale schade van die bedrijven, afhankelijk van de gemiddelde omzet en de gemiddelde derving daarvan in de afgelopen anderhalve maand, 2,5 miljard gulden. Als de belangenorganisatie de 2600 meldingen van bedrijven bij elkaar optelt, komt daar een som uit van f 6 miljard. Bedrijven met hoge schade melden zich gemakkelijker dan bedrijven waarvoor de schade nog te overzien is.
Het MKB grijpt voor een regeling voor vergoeding van de schade terug naar de Vergoedingsregeling Watersnood 1995. ‘De problematiek is vergelijkbaar. Ook toen waren er drie categorieën: de rechtstreeks getroffenen, een categorie in geëvacueerd gebied en een categorie die niet meer kon leveren.’
Het MKB zal zich scharen achter bedrijven die via de rechter eventueel schade willen claimen omdat zij menen ‘oneigenlijk’ te zijn aangetast door de huidige gevolgen van het vroegere besluit niet te vaccineren.

Reageer op dit artikel